Skadeorsak vid cykelolyckor avgörande för försäkringsersättningens storlek

Om en cyklist krockar med en bil och får en personskada som leder till inkomstbortfall så täcks skadan av trafikförsäkringen. Men om cyklisten kör omkull i en singelolycka, så riskerar hen att få en bråkdel jämfört med ersättningen vid krock med motorfordon. I värsta fall kan det skilja miljontals kronor i jämförelse med vad trafikförsäkringen ger.

Allt fler använder cykeln som transportmedel och 20 procent av svenskarna pendlar dagligen till jobbet eller skolan. Trots det är försäkringsskyddet för cyklister som skadar sig vid singelolyckor, eller vid krock med annan cyklist eller fotgängare, betydligt sämre än för de trafikanter som skadas vid kollisioner med motorfordon.

Är ett motorfordon inblandat så täcker trafikförsäkringen alla skador upp till 100 procent av den ekonomiska skadan. Men majoriteten av alla allvarliga cyklistskador, 85 procent, inträffar vid singelolyckor eller i kollision med fotgängare/annan cyklist och omfattas inte av trafikförsäkringen. I exemplet nedan får cyklisten vid cykelsingelolycka som sker på fritiden bara sex procent av den ersättning som motsvarande skada skulle ge vid krock med en bil.

– Skillnaderna i ersättning varierar och de största skillnaderna inträffar när skadan innebär att man drabbas av inkomstbortfall. Ju högre lön – desto större blir skillnaderna. Men om jag skulle cykla omkull till eller från arbetet har jag ofta ett bra skydd via arbetsgivarens kollektivavtalade försäkring, även om den inte är lika generös som trafikförsäkringen, säger Maria Krafft, funktionschef Trafik och miljö Folksam.

Exempel:
Pelle 28 år, är elektriker och egenföretagare som tjänar 40 000 kronor/månad. Pelle cyklar omkull och får en axelskada som leder till 15 procents medicinsk invaliditet. På grund av skadan kan han inte arbeta vidare utan måste omskolas och får lägre lön (25 000 kronor/månad). Så här skiljer ersättningen beroende på skadeorsak och försäkringsskydd:

· Cykelsingelolycka, oförsäkrad: 0 kronor
· Cykelsingelolycka, olycksfallsförsäkring, skadan sker under fritid: 348 000 kronor
· Cykelsingelolycka, kollektivförsäkring via arbetsgivare, skadan sker till/från jobbet: 2 146 414 kr
· Cykel-bilolycka, obligatorisk trafikförsäkring: 5 915 533 kr

– Det är få kunder och konsumenter som har koll på att det är så här stora skillnader, och vi behöver få igång ett engagerat samtal mellan bland annat försäkringsbolag och övriga samhället kring hur vi kan förbättra skyddet för alla. Vi ser just nu en cykelboom som ger stora samhällsvinster när det gäller hälsa, miljö och trängsel. Men att cyklister har ett sämre försäkringsskydd än bilister har hittills inte uppmärksammats, säger Maria Krafft.

Årligen inkommer cirka 11 000 skadade cyklister till akutsjukhusen i Sverige varav 2 100 leder till allvarliga skador (medicinsk invaliditet). Åtminstone 10 procent av alla cykelsingelolyckor som leder till allvarliga skador innebär inkomstbortfall för den drabbade. Det handlar om cirka 200 personer per år, vilket är ungefär lika många som drabbas av inkomstbortfall i olycka med motorfordon.

För ytterligare information:
Maria Krafft, funktionschef Trafik och miljö Folksam, telefon 0708-31 62 26
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på