Bara 4 av 46 utomhusfärger får godkänt i Folksams färgtest

Endast 4 av 46 färger klarar kraven på funktion, miljö och hälsa i Folksams färgtest 2015-2018. Testvinnarna är Teknos Nordica Eko, Rusta Premium Fasadfärg , Biltema Träfasad V och Falu Vapen. Ser man enbart till funktion klarar 31 färger testet, vilket är en väsentlig kvalitetsförbättring jämfört med tidigare tester, medan bara fem klarar miljö- och hälsokriterierna.

– För första gången har vi också jämfört priser och ser tydligt att dyrast inte alltid är bäst, säger Folksams hållbarhetschef, Karin Stenmar.

–  Branschen tar inte sitt fulla ansvar. Även om färgerna kvalitetsmässigt håller bättre så får det inte ske på bekostnad av människors hälsa eller vår miljö. Årets test visar att det går alldeles utmärkt att tillverka bra färg till ett rimligt pris, säger Karin Stenmar.

Prisjämförelsen bygger på färgernas ”sträckförmåga”, det vill säga hur många kvadratmeter man kan måla med en liter färg. Tre av de fyra rekommenderade färgsystemen tillhör färgtestets billigaste, med en kostnad på mellan 40 och 50 kronor per kvadratmeter, medan den fjärde kostar drygt 100 kronor per kvadratmeter. Några av de dyraste färgerna tillhör de som får lägst betyg.

– Våra villakunder är ytterst engagerade i färgtestet då en ommålning är en kostsam investering. Färgtestet finns för att hjälpa dem göra hållbara val av färg ur både miljö- och kvalitetsperspektiv. Då villaförsäkringen inte täcker skador på fasaden som uppstår av dåliga färger är det bättre att vi ger råd om vilka färger som håller måttet än får frustrerade kunder som inte kan hävda sin rätt gentemot färgtillverkarna. Årets test visar att tillverkarna lyft sig i håret då det gäller funktion. Sorgebarnet är miljö-och hälsoaspekten, säger Karin Stenmar.

En anledning till att så få färger bedöms som acceptabla är att Kemikalieinspektionen har skärpt kraven på att färgtillverkarna ska informera om skadliga ämnen i produkternas säkerhetsdatablad, vilket innebär större transparens och därmed bättre insyn i vad färgerna innehåller.

– Det är bra att konsumenterna därmed ges bättre möjligheter att göra ett val som är bättre för miljö och hälsa. Men att det är så få färger som klarar dessa kriterier är förstås ett underbetyg för tillverkarna, säger Karin Stenmar.

15 av utomhusfärgerna har efter två år så mycket påväxt av mögel, alger eller andra problem att Folksam är tveksamt till köp eller avråder från köp. När det gäller miljö- och hälsoaspekter har färgsystem som innehåller till exempel cancerframkallande och reproduktionsstörande ämnen samt ämnen som är klassade som miljöfarliga underkänts.

Färger som klassas som Bra val i Folksams färgtest 2018

Varumärke Färg (färdigstrykningsfärg)
Teknos Nordica Eko
Rusta Premium Fasadfärg
Biltema Träfasad V
Falu Vapen Falu Vapen

Hela färgtestet med alla resultat www.folksam.se/fargtest

Fakta Folksams färgtest

Folksams test av utomhusfärger har genomförts för sjätte gången under ledning av tekn. dr Stefan Hjort. Testet år 2015–2018 omfattar 46 utomhusfärger och varje färgsystem testas på 24 paneler, fördelade på fyra teststationer från Alnarp i söder till Vindeln i norr, samt en referenspanel per färg som förvaras inomhus.

Besiktningen av panelerna har gjorts tillsammans med mykolog Gunilla Bok, SP. Miljö- och hälsoanalysen är utförd av Helena Norin, civilingenjör i kemiteknik, på EnviroPlanning.

För mer information se bifogad rapport.

För ytterligare information:

Pressjouren, 08-772 66 60

Folksams pressjour

08 772 66 60

Följ oss på