Rättelse: Falu Vapen också testvinnare i Folksams färgtest 2018

Falu Vapen klarade också alla krav på funktion, miljö och hälsa i Folksams färgtest 2018. Det gör att även Falu Vapen är testvinnare tillsammans med tidigare rapporterade Nordica Eko, Rusta Premium Fasadfärg och Biltema Träfasad V.

– Det är få saker som engagerar våra villakunder så mycket som utomhusfärger, så vi engagerar oss självklart för att göra testet empiriskt vederhäftigt. Nu står det klart att vi protokollfört Falu Vapen på fel sätt, vilket vi djupt beklagar, säger Folksams hållbarhetschef, Karin Stenmar.

Folksam gör testet för att hjälpa våra kunder göra hållbara val av färg ur både miljö- och kvalitetsperspektiv inför mycket kostsamma investeringar i deras fastigheter – vilket även gjorts i det här fallet.

Folksams test av utomhusfärger har genomförts för sjätte gången under ledning av tekn. dr Stefan Hjort. Testet år 2015–2018 omfattar 46 utomhusfärger och varje färgsystem testas på 24 paneler, fördelade på fyra teststationer på hemliga platser, från Alnarp i söder till Vindeln i norr, samt en referenspanel per färg som förvaras inomhus.

Eftersom färgtestet ska ha vederhäftiga resultat läggs stor omsorg på att utföra målningsbehandlingen i enlighet med färgtillverkarnas/leverantörernas rekommendationer. På baksidan av varje panel finns ett ID-nummer som är kopplat till ett visst färgsystem. ID-numret är kodat för att förhindra att någon ska kunna göra åverkan på ett identifierbart färgsystem.

– När vi upptäcker ett problem som krackelering, avflagning eller alg- och mögelpåväxt på en panel så tittar vi på baksidan för att se vilket ID-nummer panelen har. Denna information skrivs därefter in i ett protokoll. Det var här det blev fel. Panelen intill hade stora problem med krackelering och avflagning men vi skrev in uppgifterna för fel panel, säger testledaren Stefan Hjort.

– Det är första gången ett sådant här misstag sker, och vi har alltid ett flertal kontroller just för att säkerställa att det inte ska inträffa. Dessvärre har det gjort det denna gång. Nu ska vi se över vad vi behöver göra framöver för att säkerställa att det inte inträffar igen, säger Stefan Hjort

Färgsystemet som blev felaktigt bedömt är nr 43 (Falu Vapen) och panelen satt i Vindeln på norrsidan. Den panel Falu Vapen förväxlades med hade dock redan fått ett korrekt omdöme.

Den 8 maj berättade Folksam i ett pressmeddelande om de tre andra utomhusfärger som klarade alla testkriterier; Teknos Nordica Eko, Rusta Premium Fasadfärg och Biltema Träfasad V.

Hela färgtestet med alla resultat www.folksam.se/fargtest

 

Folksams pressjour
+46 8-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på