Åskan klipper till allt fler robotgräsklippare

Ny statistik från Folksam visar att allt fler robotgräsklippare skadas när åskan går. Från att ha varit under tre procent 2013 står de för en fjärdedel av alla inrapporterade åskskador i villor 2017. Det gör det till den näst vanligaste skadan vid åska.

Jämfört med 2016 har andelen skadade robotgräsklippare ökat med 75 procent. En av anledningarna är att fler villaägare äger robotgräsklippare. En annan orsak kan vara att de förvaras utomhus där spänningarna kan vara större. Men det är inte bara åska som skadar robotgräsklipparna. Allt fler skadas av att vatten har kommit in och kortslutit klipparen.

– Att vi nu ser att det blir allt vanligare att robotgräsklippare skadas av vatten kan bero på att de är populära hjälpmedel i trädgården i kombination med att sommaren 2017 var relativt blöt på sina ställen, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Robotgräsklipparna skadas inte bara i villan, utan Folksam ser även en stor ökning av detta bland inrapporterade skador i fritidshus. Även om det än så länge inte är en stor andel sett till alla inrapporterade skador har det skett en ökning med fem procentenheter jämfört med föregående år.

– För att skydda robotgräsklipparen mot åska kan man installera gnistgap eller överspänningsskydd för laddstationen. Ett billigare alternativ är att koppla ur klipparen när du vet att åska är på väg. Skulle robotgräsklipparna skyddas bättre skulle en stor del av dessa skador kunna undvikas, fortsätter Erik Arvidsson.

I samband med åska och blixtnedslag finns risk för skador på hemelektronik. Främst gäller det datorer och tv-apparater. I både lägenheter och villor löper Tv:n tillsammans med dess tillbehör såsom Apple TV och Chromecast absolut störst risk för att skadas när åskan slår ner.

– Nu sätter åsksäsongen igång. Allra flest åskskador brukar ske de två sista veckorna i juli och den första veckan i augusti. Då vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om vill vi informera om hur man kan skydda sin elektronik vid åska. Vi har fler eldrivna apparater i våra hem än tidigare, men genom att följa några enkla tips kan du undvika skador vid åsknedslag, säger Erik Arvidsson.

Så skyddar du hemelektronik vid åska:

  • Dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten.
  • Dra också ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används.
  • Se till att ha jordfelsbrytare och överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp.
  • Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag.

Skydd för robotgräsklipparen:

  • För att skydda robotgräsklipparen kan man enkelt montera ett åskskydd mellan slingan och laddstationen till en kostnad under 1000-lappen. Det ger ett bra skydd för indirekta nedslag som är den mest förekommande orsaken till åskskada.
  • Ett billigare alternativt är att koppla ur klipparen när du vet att åska är på väg.

Fler tips vid åska:

  • Stäng alla fönster i huset för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig.
  • Vänta med att duscha eller bada eftersom ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag.

För mer information:

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 070-831 62 94

Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Följ oss på