9 av 10 dödsolyckor med cyklister går att förebygga

De flesta dödsolyckor som sker med cyklister går att förebygga med idag känd teknik.

De flesta dödsolyckor som sker med cyklister går att förebygga med idag känd teknik. Det visar en ny studie från Folksam. Den visar även att två tredjedelar av alla dödsolyckorna med cyklister sker i tätbebyggt område.

Folksam har gjort en studie på alla dödsolyckor med cyklister under perioden 2006-2017, samt utvärderat hur olika fordons- och infrastrukturåtgärder skulle kunnat förhindra dödsfallen. Totalt skulle upp till 93 procent av dödsolyckorna kunnat ha förhindrats med idag kända åtgärder.

– Medan kurvan för allvarligt skadade bilister i trafiken stadigt har gått ner sedan 2006 går istället kurvan uppåt för cyklister. Cirka 2000 cyklister skadas allvarligt årligen. Vi ser dessutom att det omkommer cirka 20 cyklister årligen i Sverige. Det visar på ett skyndsamt behov av ett flertal åtgärder för att skydda cyklisterna i trafiken, säger Anders Kullgren, forskningschef Folksam.

Studien visar även att fem till tio förolyckade cyklister per år skulle kunna räddas om de använt hjälm. Huvudskador är den vanligaste orsaken till dödsolyckor bland cyklister.

Två tredjedelar av alla dödsolyckor med cyklister sker på kommunala vägar, det vill säga vägar i tätbebyggt område. Det är klart vanligare att cyklister blir överkörda av tunga fordon på kommunala vägar jämfört med statliga vägar, och ofta är det i samband med att fordonet gör en högersväng.

Den vanligaste olyckstypen som leder till att cyklister avlider är påkörningar i korsningar samt vid övergångsställen och cykelpassager. Folksams undersökning visar att i tätbebyggt område är separata gång- och cykelbanor samt hastighetssäkrade passager för fotgängare och cyklister de åtgärder som skulle ge störst effekt.

På vägar utanför tätbebyggelse är fordonssystemen autobroms och autostyrning med detektion av fotgängare och cyklister den åtgärd som skulle rädda flest liv.

– Vi engagerar oss i våra kunders trygghet i trafiken och vi ser att det finns många förebyggande åtgärder som snabbt behöver införas. Om bilköpare prioriterar autobroms och autostyrning skulle vi snabbare se en effekt på antalet dödsolyckor. Dessutom behöver Trafikverket och kommunerna snabba på införandet av effektiva åtgärder samt ta fram en plan för vilka åtgärder och vägar som ska prioriteras, säger Anders Kullgren.

Viktigaste åtgärderna för att minska dödsolyckor bland cyklister

  • Separata gång- och cykelpassager
  • Hastighetssäkrade passager för fotgängare och cyklister
  • Autobroms och autostyrning med detektion av fotgängare och cyklister

För ytterligare information:

Anders Kullgren, forskningschef Folksam, telefon 0708-31 68 35
Pressjour Folksam, telefon 08-772 66 60

I fokus: På uppdrag för ökad trafiksäkerhet – läs mer om Folksams trafiksäkerhetsforskning

Följ oss på