Storm på väg – skydda ditt hem mot kraftig blåst

Idag har SMHI utfärdat en klass 2-varning för mycket hårda vindar över bland annat Västra Götalands län, Bohuslän, Göteborg och Hallands län. Dessutom har de utfärdat en klass 1-varning i Götaland och delar av Svealand. Med så kraftiga vindar kan stormen ge skador på villor och fritidshus. Därför vill Folksam informera om vad man som husägare kan göra för att skydda sig själv och sitt hem.

Det allra viktigaste när stormen pågår är att skydda sig själv och sin familj genom att stanna inomhus. Först därefter handlar det om att skydda sin egendom.

– När vinden tar i som värst kan saker som tegelpannor, vindskivor och plåttak blåsa av husen, och träd kan knäckas av blåsten. Att hjälpa våra kunder att förbereda sig inför en storm engagerar oss eftersom vi vet hur stora skador stormar kan orsaka, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

– Husägare kan förbereda sig vid en stormvarning genom att surra fast till exempel presenningar och parasoller och ta undan alla lösa föremål på tomten eller vid pågående husbyggen. I en storm kan lösa föremål dras med av blåsten och vålla livsfara för alla som är utomhus. Dessutom kan de skada byggnaderna.

När stormen bedarrar kan husägare försöka täcka över skadorna för att de inte ska förvärras, och göra vad man kan för att minimera skadeverkan, till exempel om man sett tegelpannor blåsa av taket eller träd som fallit olämpligt.

– Men, det allra viktigaste är att inte riskera liv under stormen! Det undviker man genom att förse sig med mat, ficklampor och värmekällor i förväg och stanna hemma, eller söka skydd inomhus, så länge stormen pågår, säger Erik Arvidsson.

Folksams råd vid kraftiga oväder

  • Se över och säkra lösa föremål i trädgården, på uteplatser och balkonger.
  • Dra in alla markiser.
  • Se till att du har mat, ficklampa och värmekälla hemma om stormen skulle orsaka strömavbrott.
  • Om du har båt bör du se över förtöjningar och lösa föremål. Står båten på land ska du kontrollera att kapell eller motsvarande är väl fastsatt.
  • Om du har möjlighet, ställ gärna in bilen i ett garage för att skydda mot kringflygande föremål.
  • Undvik att bilresor om du har möjlighet.
  • När stormen bedarrar kan du försöka täcka över skadorna och ta hand om föremål som blåst omkring.
  • Till sist är det allra viktigaste att inte riskera liv, håll dig helst inomhus under stormen.

Mer information finns på www.folksam.se/storm.

Det finns försäkringsskydd för stormskador hos Folksam liksom hos de flesta andra försäkringsbolag. Om huset eller lösöret skadas av storm, det vill säga en vindstyrka på minst 21 meter/sekund, kan villa- och hemförsäkringen ersätta vissa skador: www.folksam.se/hemforsakring

För ytterligare information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94
Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Följ oss på