Folksam och KPA Pension betygsatta som investerare

​Max Matthiessen noterar en generell förbättring av pensionsbolagens prestationer över tiden. Utvärderingen omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Inom traditionell försäkring toppar Folksam och KPA Pension listan tillsammans med AMF, Alecta och SPP, som alla får betyget Väl Godkänt. Det som särskiljer dessa bolag är att de väljer in innehav med starkare fokus på ansvarsfulla investeringar i fler delar av portföljen. Enligt Max Matthiessen ligger Folksams och KPA Pensions styrka inom påverkan och ägarstyrning.

Inom fondförsäkring betygsätts bolagens fondutbud, möjligheten för pensionsspararna att skapa en balanserad portfölj och utifrån vilka kriterier pensionsbolagen upphandlar fonder. Den guidning och information som erbjuds på pensionsbolagens hemsidor och fondtorg utvärderas även från spararens perspektiv.

Även om den övergripande trenden har varit positiv och majoriteten av de undersökta bolagen når upp till en godkänd nivå, är SPP det enda bolaget som kvalificerar sig till betyget Väl Godkänt samtliga kategorier. Folksam får totalbetyget Godkänd, men ligger i de flesta kategorierna på nivån Väl Godkänd.

– Precis som andra undersökningar av det här slaget, tar vi till oss de synpunkter som är relevanta för vår verksamhet och gläds åt de överlag goda omdömena över vårt arbete med ansvarsfulla investeringar, säger Karolina Håkansson, vikarierande chef Ansvarsfullt ägande och Susanne Bolin Gärtner, ansvarig för fondselektion inom Folksam.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Hall, investerarrelationer Folksam, 0724-68 70 60

Följ oss på