Folksam slutför försäljningen av finska Folksam Skadeförsäkring

Folksam Sak har idag slutfört försäljningen av aktieinnehavet om 75 procent i finska Folksam Skadeförsäkring. Liksom tidigare kommunicerats innebär försäljningen till Fennia en köpeskilling om cirka 800 miljoner kronor och en reavinst om drygt 400 miljoner kronor. Affären gynnar därmed Folksam Saks kunder genom en stärkt kapitalbas och en högre solvensgrad.

Folksam Skadeförsäkring bedriver skadeförsäkringsverksamhet i Finland och hade drygt 200 anställda i slutet av 2017. Premieintäkterna uppgick 2017 till motsvarande cirka 750 miljoner kronor. Folksam Sak har varit huvudägare i Folksam Skadeförsäkring sedan 2012. Samtliga berörda mydigheter har gett sitt godkännande.

För ytterligare information, kontakta:
Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, 0708-31 59 76
Christian Hall, investerarrelationer Folksamgruppen, 0724-68 70 60

Följ oss på