Kvinnors sparande en årslön mindre än mäns

Kvinnor sparar lika stor andel av sin inkomst som män. Men inkomstskillnaden mellan män och kvinnor innebär att kvinnor i snitt sparar 600 kronor mindre varje månad. Under ett arbetsliv på 40 år innebär det ett spargap på 400 000 kronor mellan män och kvinnor. Det visar en ny undersökning från Folksam kring långsiktigt sparande, ”Så sparar svenskarna”.

Folksam har tillsammans med Kantar Sifo gjort en undersökning kring långsiktigt sparande, ”Så sparar svenskarna”. Den visar på en tydlig ojämlikhet när det kommer till sparande. Dubbelt så många kvinnor som män anser att de kan spara mindre än sin partner. Det visar sig i undersökningen där svenska kvinnor uppger att de i snitt sparar 600 kronor mindre i månaden än män.

– Andelen kvinnor och män som sparar är lika stor. I snitt sparar både kvinnor och män tio procent av sin inkomst, men även om kvinnor är lika bra på att spara så har de inte möjlighet att lägga undan lika mycket pengar som männen, säger Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef Folksam Liv.

Skillnaden i sparande uppgår till 400 000 kr sett över en period på 40 år. Det är en årslön mer än kvinnor vilket skapar ett betydande spargap. För att kvinnors sparande skulle komma upp i samma nivå som männen skulle de behöva spara 12-13 procent av sin inkomst. Det är redan känt att kvinnor tjänar betydligt mindre än män. Samtidigt hamnar de ännu mer på efterkälken i samband med att de får barn enligt en färsk studie[1]. Efter tio år har kvinnor förlorat 27 procent av sin inkomst jämfört med om de inte hade fått barn.

– Kvinnor tjänar mindre, har möjlighet att spara mindre och dras dessutom med en större oro för hur de ska klara sig ekonomiskt om något inträffar som påverkar ekonomin. Det här är något som måste ändras på. Som enskild person är det viktigt att börja spara i tid och ta makt över sin ekonomi, speciellt eftersom kvinnor har lägre lön, lägre pension och lever längre, säger Anna-Karin Laurell.

Hälften av kvinnorna oroar sig över sin pension till skillnad mot en tredjedel av männen. Samma tendens ses när det gäller oron över att bli långvarigt sjuk och vilken effekt det kommer att ha på ens ekonomiska situation. Dessutom oroar sig en femtedel av kvinnorna för hur deras ekonomiska situation kommer att se ut om 15 år.

– Redan idag finns det ett pensionsgap med 29 % gap mellan kvinnor och mäns inkomst- och tilläggspensioner[2]. Samma grundorsaker som vi ser till ojämställda pensioner, det vill säga att kvinnor tjänar mindre, arbetar mer deltid, tar större del av föräldraledigheten och fler vab-dagar, får oskäligt lägre lön och oftare jobbar i låglöneyrken, är de orsaker vi ser påverkar möjligheten till ett eget sparande. Samtidigt är det oerhört viktigt att ha ett sparande för att bland annat klara oförutsedda ekonomiska utgifter, säger Anna-Karin Laurell.

Folksams råd för att minska spargapet

  1. Ta ett jämställt ansvar för familj och barn. Detta har en stor påverkan på pensionen. Vab, deltidsarbete och större uttag av föräldraledigheten påverkar pensionen. Få en överblick över din framtida pension på minpension.se.
  2. Starta ett kompensationssparande om din partner jobbar deltid, vabbar mer och tar större del av föräldraledigheten. Se till att den ekonomiska situationen är jämställd för båda inte bara nu men även på sikt. Skriv sparandet som egen egendom så att det inte delas upp vid eventuell skilsmässa.
  3. Spara kontinuerligt! Börja med ett månadssparande och börja i tid. På folksam.se/spargapet finns en räknesnurra.
  4. Se över hur du sparar. Säkerställ att du får en bra avkastning och har låga avgifter. Spara inte på ett sparkonto. Hos Folksam får du som kund ett garanterat pensionsbelopp. Du får alltid tillbaka 85 procent av sparbeloppet. Dessutom får du möjlighet till mer i form av återbäring. Garantin kan se lite olika ut beroende vilken sparprodukt som avses. Vårt privat- och företagssparande har en garanti på 80 procent och en återbäringsränta på 4 procent.
  5. Kontakta ett pensions- och sparandeföretag som kan ge råd och vägledning utifrån din specifika situation.

Läs mer om undersökningen här: folksam.se/pensionssparande/sa-sparar-svenskarna

För mer information

Folksams pressjour, 08-772 66 60

[1] https://www.henrikkleven.com/uploads/3/7/3/1/37310663/klevenetal_aea-pp_2019.pdf

[2] https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/alltmer-jamlikt-intjanande-till-allman-pension

Följ oss på