Allt fler barn åker bakåtvänt

Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta trots att den nationella rekommendationen är att vända barnen först vid 4-5 års ålder. Det är dock en klar förbättring jämfört med 2006 när 40 procent lät sina 3-åringar åka framåtvänt. I ett nytt bilbarnstolstest ser Folksam samtidigt att allt fler bilbarnstolar möjliggör bakåtvänt åkande upp till minst fyra års ålder jämfört med tidigare tester.

Folksam har med hjälp av Kantar Sifo genomfört en ny undersökning kring hur länge barn åker bakåtvänt. Den visar på en klar förbättring jämfört med 2006, men samtidigt är det bara en tredjedel av fyraåringar som åker bakåtvänt.

– Att barnet har blivit för stort för stolen eller sitter för trångt är en vanlig anledning till att man väljer att vända på barnet redan vid 3,5 år. Risken att små barn dödas eller skadas svårt är upp till fem gånger så stor i en framåtvänd bilbarnstol jämfört med en bakåtvänd. Därför är det viktigt att inte vända barnet för tidigt, säger Helena Stigson, forskare Folksam.

Fördelen med en bakåtvänd bilbarnstol är att huvudet bromsas upp tillsammans med resten av kroppen vid en kollision och belastningen på skalle och nacke är betydligt lägre än i en framåtvänd bilbarnstol.

– Vi ser att det fortfarande finns en problematik i att många vänder sina barn för tidigt. Därför är det viktigt att både barnstolstillverkare och återförsäljare tar sitt ansvar och tar fram samt rekommenderar stolar som möjliggör bakåtvänt åkande upp till 4-5 års ålder, säger Helena Stigson.

Folksam har testat nio bilbarnstolar som är nya på marknaden. Detta test kompletterar Folksams tidigare test av 22 bilbarnstolar. Testet syftar till att utvärdera dagens bilbarnstolar utifrån de parametrar som möjliggör bakåtvänt åkande så länge som möjligt och som skyddar barnet bäst vid en eventuell krock.

Bäst i test blev BeSafe iZi Plus X1 SIP+. Dessutom har sju av stolarna fått Folksams märkning Bra val då de uppfyller de flesta viktiga egenskaper en bilbarnstol bör ha. Andelen som fick Bra val i årets test är betydligt högre än vid tidigare års tester.

– Det som utmärker de bästa bilbarnstolarna är framför allt att bilbarnstolen inte är vändbar, har hög stolsrygg, bra benutrymme och att den är godkänd upp till 25 kg. Det ökar nämligen chansen att barnet sitter bakåtvänd till rekommenderad ålder. Att vända barnet framåt för tidigt ger en påtagligt ökad skaderisk vid en eventuell kollision, säger Anders Ydenius, forskare på Folksam.

Bakåtvänt åkande upp till 6 år

Ålder Bakåtvänd 2006 Bakåtvänd 2019
0 år 100 % 100 %
½ år 98 % 100 %
1 år 96 % 99 %
1 ½ år 96 % 100 %
2 år 90 % 93 %
2 ½ år 74 % 93 %
3 år 61 % 80 %
3 ½ år 28 % 66 %
4 år 8 % 31 %
4 ½ år 3 % 13 %
5 år 2 % 3 %
6 år 3 %

Resultat Folksams bilbarnstolstest

Bilbarnstol Poäng
Axkid Minikid ASIP 4 Bra Val
BeSafe iZi Kid X2 i-Size SIP+ 4 Bra Val
BeSafe iZi Kid X3 i-Size SIP+ 4 Bra Val
BeSafe iZi Plus X1 SIP+ 4 Bäst i test
Britax Römer Swingfix M i-Size SICT 3 Bra Val
Britax Römer Max-Way Plus SICT 4 Bra Val
Britax Römer Multi-Tech III SICT 3
Klippan Century Freestyle 3 Bra Val
Klippan Triofix Maxi 2

Följande parametrar har bedömts vid Folksams bilbarnstolstest: om stolen är vändbar eller ej, viktgräns, stolsryggens höjd, benutrymme, underförankringsband/stödarm, stödben och stolens sidokrockskydd.

Folksams råd för barnsäkerhet i bilen:

  • Välj en bilbarnstol med Folksams utmärkelse Bra val eller Bäst i test.
  • Köp en bakåtvänd stol som är så stor att barnet kan åka bakåtvänt till åtminstone fyra års ålder.
  • Det är inte farligt att sitta med böjda ben. Stolen är urväxt först när huvudet sticker upp så mycket att öronens övre kant närmar sig stolens överkant.
  • Koppla ur krockkudden i framsätet så barnet kan sitta där om det behövs mer plats för benen. Nyckelavstängning av airbag är tillförlitligt.
  • En bakåtvänd bilbarnstol är urvuxen när barnets övre del av öronen är i höjd med stolens översta kant. Ju högre stolsrygg desto bättre.

Läs mer på www.folksam.se/bilbarnstolar

Om undersökningen

Folksam har låtit Kantar Sifo genomföra en undersökning om bakåtvänt åkande. Undersökningen pågick under perioden 23 januari-6 februari. 1492 personer med barn i åldrarna 0-7 år intervjuades.

För mer information

Helena Stigson, forskare Folksam, 070-831 62 04
Anders Ydenius, forskare Folksam, 070-831 62 86
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på