Folksam sparade 270 miljoner på att återanvända reservdelar vid bilreparationer

Bilreparationer är en av de verksamheter inom Folksams skadeverksamhet som påverkar miljön mest. För att minska miljöbelastningen återvinner och återanvänder vi begagnade originaldelar samt reparerar plastdetaljer och glasrutor. Under 2018 sparade vi 270 miljoner kronor vid reparation av skadade bilar, och sedan år 2000 uppgår den totala besparingen till drygt två miljarder kronor.

Folksam har en lång tradition av att arbeta för en hållbar värld. FN:s sjutton hållbarhetsmål ger hållbarhetsarbetet en stabil grund att stå på. Alla de globala hållbarhetsmålen är viktiga, men Folksam fokuserar särskilt på Hälsa och välbefinnande (mål nr 3), Jämställdhet (mål nr 5), Bekämpa klimatförändringen (mål nr 13) och Hållbar konsumtion och produktion (mål nr 12).

– Vi strävar efter att de här utvecklingsmålen ska löpa genom alla delar av vår verksamhet. När det gäller mål nummer 12 om hållbar konsumtion och produktion så är vårt arbete med att återvinna och återanvända det som går av våra kunders skadade saker ett fint exempel på hur vi jobbar med frågan i våra kundrelationer. Det här enggemanget är inte bara en vinst för miljön utan även en god affär för Folksams kunder, säger Annkristine Wuopio, Folksams skadedirektör.

2018 reglerade Folksam en miljon skador, varav antalet motorskador var 350 000. Att återvinna och återanvända begagnade originaldelar, reparera plastdetaljer och glasrutor istället för att använda nya reservdelar bidrog under 2018 till att minska avfallsberget med nästan 2 000 ton. Totalt har Folksams återanvändning i samband med bilreparationer gett en besparing på drygt två miljarder kronor sedan år 2000.

– Varje förbättring spelar roll, och jag är stolt över att vi kan bidra på olika sätt till målet om hållbar konsumtion och produktion och i förlängningen till att skapa trygghet för våra kunder, säger Annkristine Wuopio.

Förutom bilar återbrukar Folksam till exempel även mobiltelefoner, datorer- och annan IT-utrustning, möbler, glasögon och golfbagar.

Fakta

Iom motorskador reparerade vi 2018:

  • 31 400 stenskott/sprickor i vindrutor
  • 22 300 plaststötfångare
  • 2 100 strålkastare och andra detaljer som innehåller plast

2018 återanvände vi också begagnade delar i 27 300 skador.

Se film om vår cirkulärskadereglering 

Läs mer om vårt arbete med hållbar konsumtion och produktion (mål nr 12):

Folksamgruppen investerar 2,8 miljarder i obligation för att minska matsvinn:
https://nyhetsrum.folksam.se/sv/2019/03/20/folksamgruppen-investerar-28-miljarder-i-obligation-for-att-minska-matsvinn/

Färre tallrikar minskade matsvinnet:
https://nyhetsrum.folksam.se/sv/2018/11/21/utslappsmatning-fick-fler-att-valja-vegetariskt/


För ytterligare information:

Annkristine Wuopio, skadedirektör Folksam, 08-772 66 42
Kajsa Moström, presschef Folksamgruppen, 08-772 66 60

Följ oss på