Ny studie: 4 av 100 av tävlingscyklister skadas varje år

Tävlingscyklister

Sommaren är motions- och tävlingscyklisternas högtid. Men varje år skadas omkring fyra procent av Sveriges licensierade cyklister vid träning eller tävling. Under Vätternrundan, som pågår denna vecka, drabbas endast en av tusen deltagare av personskador. Det visar en ny studie från Folksam.

Folksam har analyserat alla inrapporterade skador under tio år från svenska cyklister – både de med tävlingslicens och vanliga motionärer. Licens innebär att cyklisten har rätt att delta och tävla vid cykeltävlingar som är sanktionerade av Svenska Cykelförbundet. Antalet cyklister har ökat under tioårsperioden och skadorna per år har legat relativt stabilt. Studien visar att 4,4 procent av tävlingscyklisterna skadas varje år och att de flesta skador uppstår på grund av singelolycka eller interaktion med annan cyklist. Krock med motorfordon står för knappt sex procent av alla olyckor bland motionscyklister, men skapar desto större besvär. Nästan 13 procent av alla invaliditetsskador uppstår då motorfordon är involverade.

I undersökningen framkommer att Vätternrundan inte har många tillbud – endast en av 1 000 deltagare drabbas. I helgen kommer Folksam, i samarbete med Vätternrundan, att studera deltagarnas beteende vid omledningar, avspärrningar och andra förändringar i trafikmiljön, bland annat genom artificiell intelligens. Med hjälp av den insamlade datan hoppas Folksams forskare kunna utforma förslag för att stärka säkerheten både vid cykellopp och i vanlig trafik. Det kan handla om hur en väg bör ledas om eller vilka material som bör användas för att separera motorfordon från cyklister, utan att skapa olyckor för cyklisterna.

– Vår förhoppning är att framtidens cykellopp kommer att vara helt fria från biltrafik. Ett flertal av de allvarligare olyckorna som skett under Vätternrundan har inträffat på sträckor där motortrafiken har letts om. Nuvarande material för skyltar och avskiljare är anpassade för bilister och är svåra att uppfatta för cyklisterna, som i värsta fall kör på dem och skadas, säger Helena Stigson, forskningsansvarig på Folksam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information:
Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare Folksam, telefon 070-831 62 04
Kajsa Moström, presschef Folksamgruppen, telefon 08-772 66 60

Följ oss på