Barnsäkerheten eftersatt i husbilar

När Trafikverket tidigare i våras utförde krocktester med husbilar var Folksam med och testade barnsäkerheten. Resultatet visar att bilbarnstolar kan vara svåra eller omöjliga att montera på rätt sätt i husbilar. Dessutom syntes en ökad skaderisk för barn i baksätet på grund av stora deformationer i förarutrymmet.

Krocksäkerheten hos husbilar har tidigare inte säkerställts på samma sätt som hos personbilar genom konsumentkrocktester. Krocktesterna som Trafikverket genomfört visar att konsekvenserna troligen blir allvarliga vid en krock i hög hastighet och att barnsäkerheten är eftersatt.

− Att barnsäkerheten i husbilar är så eftersatt är under all kritik. Den låga säkerhet som är accepterad i husbilar skulle aldrig vara tillåten i en vanlig personbil. Det är dags att tillverkarna av husbilar tar ett större ansvar för barnens säkerhet. Dessutom borde även konsumentkrocktester göras för husbilar, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

−  Resultatet visade att relativt stora deformationer i förarutrymmet ökar skaderisken för barn i baksätet. De flesta husbilar saknar dessutom nyckelavstängning av krockkudde. Eftersom passagerarplatsernas utformning bak i en husbil skiljer sig avsevärt från en vanlig personbil uppstår en del säkerhetsbrister, säger Anders Ydenius, trafikforskare Folksam.

Det finns mycket som skiljer mellan sittplatserna i en husbil jämfört med en personbil. I en husbil består vanligtvis sittdynan av en lådkonstruktion. Sitthöjden är dessutom högre än i en personbil vilket gör att stödbenet hos en stor bakåtvänd bilbarnstol kan ha svårt att nå golvet. Ofta saknas även fästpunkter för underförankringsband vilket behövs för att montera en stor bakåtvänd bilbarnstol korrekt.

− Det är lika viktigt att använda rätt typ av bilbarnstol i en husbil som i en personbil. Om barn ska sitta bak i en husbil är det viktigt att noga kontrollera att de bilbarnstolar som ska användas går att montera så att barnet kan åka så säkert som möjligt. För barn upp till 4–5 års ålder är bakåtvänt alltid säkrare än framåtvänt, säger Anders Ydenius.

I vissa husbilar går bordet bak inte att ta bort vilket kan vara en förutsättning för att få plats med bakåtvända bilbarnstolar. Risken för personskada på barn i baksätet är dessutom stor om bordet mellan fram- och baksäte inte går att ta bort, då det riskerar att skada ett framtåsittande barn allvarligt. Risken att lösa föremål eller inredning lossnar och orsakar skada är även större i en husbil.

− Det är förmodligen svårt att lagkravsvägen komma åt problemet då barnens säkerhet i bilar regleras i ett eget barnstolsreglemente. Och husbilstillverkarna har ingen skyldighet att se till att bakåtvända barnstolar kan monteras i husbilarna. Men våra tester visar att det vore önskvärt att myndigheterna ser över möjligheten att bättre reglera detta, avslutar Anders Kullgren.

Folksams råd kring barnsäkerhet i husbil

  • Kontrollera om det är möjligt att montera rätt typ av bilbarnstol i baksätet. Se över om det finns fästpunkter för underförankringsband och om bilbarnstolens stödben når ner till golvet.
  • Säkerställ att bordet går att ta bort, då testerna visar att bordet kan orsaka allvarlig skada på barn eller person som sitter bakom det vid krock. Bordet kan också hindra montering av bakåtvänd bilbarnstol.
  • Ha inte lösa föremål i bilen som kan flyga omkring och orsaka skada
  • Se om airbag går att slå av vid passagerarsätet ifall barn under 140 cm ska placeras där. I många husbilar fungerar inte nyckelavstängning utan airbagen måste kopplas ur via menyn.
  • Bilbarnstol med Isofix går endast i undantagsfall att montera i husbil

Om testet
Folksam medverkade vid krocktesterna som genomfördes av Trafikverket. Två krocktester har genomförts med två olika husbilar, dels med en så kallad helintegrerad husbil, dels med en halvintegrerad. I varje bil placerades två barndockor på de två bakre passagerarplatserna i bilbarnstol. Barndockorna i de båda husbilarna var i åldrarna 9 månader −10 år.

För ytterligare information
Anders Ydenius, trafikforskare Folksam, 070-831 62 86
Anders Kullgren, forskningschef Folksam, 070-831 68 35
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Rättelse: I en tidigare version hävdade Folksam att det inte går att slå av airbagen på passagerarsidan i många husbilar. Det som inte går i många husbilar är att slå av den via nyckelavstängning, utan urkoppling sker via menyn.

Följ oss på