Elcykelbatterier allt populärare bland cykeltjuvar

Under de senaste fem åren har antalet anmälda cykelstölder till Folksam ökat med nära 15 procent, och elcyklar står nu för en allt större del av totalen. Förutom att elcyklar stjäls i allt högre grad blir det även allt vanligare att elcykelbatterier stjäls separat.

Från att tidigare ha varit i princip helt obefintligt har antalet batteristölder ökat med flera hundra procent under de fyra senaste åren, visar nya siffror från Folksam.

− Än så länge är det inte ett jättevanligt problem med stulna batterier, men det är en kraftigt ökande kurva. Det här visar att det inte bara är viktigt att låsa fast sin cykel på ett korrekt sätt, utan även att ta med sitt batteri om man har en elcykel. Genom att använda ett godkänt cykellås och låsa fast sin cykel i ett fast fundament ökar chansen att hitta cykeln där man lämnade den dramatiskt, säger Erik Arvidsson.

Att allt fler elcyklar stjäls sätter även tydliga spår i ersättningsnivåerna som ökar kraftigt. Under perioden 2014–2018 har Folksams utbetalningar ökat med 45 procent. Om utvecklingen håller i sig med allt fler stulna elcyklar beräknar Folksam att ersättningskostnaden kommer att öka med ytterligare nio procent under 2019. Samtidigt leder ytterst få cykelstölder till fällande dom. Enligt siffror från BRÅ var uppklarningsgraden 2017 för cykelstölder strax över noll procent.

−  I slutändan är det våra kunder som drabbas, inte bara i form av ökad otrygghet men även ekonomiskt i form av självrisker och eventuella åldersavdrag. Vi vet dessutom att det finns ett stort mörkertal. Många kunder som drabbas ansöker inte ens om ersättning, annars skulle nog siffrorna vara ännu högre. Tyvärr är det i stort sett riskfritt idag att stjäla en cykel, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Majoriteten av cykelstölderna sker på en allmän plats. Men många cyklar stjäls även på lägenhetsgården eller villatomten om man bor nära en större tätort, och elcyklar stjäls ofta utanför arbetet. Över 40 procent av elcyklarna stjäls där enligt en tidigare undersökning. Allra flest cyklar stjäls i augusti.

 − Att många cyklar stjäls vid hemmen handlar troligen om att man inte låser fast sin cykel ordentligt utanför lägenheten eller villan eftersom man känner sig trygg i sitt hem och inte tror att cykeln ska stjälas där. Det är även viktigt att tänka på att låsa fast cykeln ordentligt vid jobbet. Om det finns ett cykelgarage eller liknande på arbetsplatsen rekommenderar vi att man använder sig av det, säger Erik Arvidsson.

För mer information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 070-831 62 94
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Folksam rekommenderar att man tänker på följande:

 • Lås alltid cykeln med ett SSF-godkänt* lås – låt inte tillfället göra tjuven
 • Använd gärna dubbla lås – till exempel inbyggt och ett SSF-godkänt bygellås
 • Lås cykeln i ramen och i ett fast föremål
 • Undvik att parkera cykeln bakom buskage/plank eller annat som skymmer. Dåligt upplysta platser gör också att tjuven kan agera mer ostört vid skymningen eller på natten
 • Märk din cykel (det kan man numer göra smidigt med DNA-märkning, se vår hemsida för vidare information)
 • Spara cykelns originalhandlingar och notera cykelns ramnummer
 • Köp inte en misstänkt billig cykel – begär in kvitto med namn
 • Elcykelägare bör ta med sig batteriet för att undvika stöld och skadegörelse

SSF* = Svenska Stöldskyddsföreningen

Hur gäller försäkringen vid cykelstölder?

 • Försäkringen ersätter stöld av cykel även om cykeln stått utomhus. Som aktsamhetskrav gäller att cykeln var låst med en godkänd låsanordning (d.v.s. det som Svenska Stöldskyddsföreningen klassats som godkänd).
 • Det räcker att själva cykeln var låst. Det finns inget krav på att den skall ha varit fastlåst i ett fundament eller annat (det är dock rekommenderat).
 • Har man en cykel som är värd mer än 20 000 kr bör man kolla upp med sitt försäkringsbolag. Många har ett maxbelopp vid 20 000 kr och uppåt.
 • Som cykel räknas också elcykel och denna ersätts på samma sätt som övriga cyklar. Detta gäller även cykelkärror som är avsedda att koppla på cykeln.

Följ oss på