Hur säker är bilen 2019: Toyota Rav4 årets vinnarbil

När Folksam för artonde gången presenterar ”Hur säker är bilen 2019” står Toyota Rav4 som vinnarbil. Den är hela 52 procent säkrare än medelbilen. I toppen är det samtidigt en relativt liten skillnad mellan de säkraste bilarna, och det är till stor del tyska och svenska bilar som kommer väl ut.

− Bland de bilar som ligger i topp är det relativt små variationer. Både Audi, BMW, Mercedes och Volvo, har bilmodeller som är mellan 47 till 50 procent säkrare än medelbilen. Vi ser att det är många SUV:ar och stora bilar som är säkrast i jämförelse med medelbilen, säger Anders Kullgren, forskningschef Folksam.

Den positiva utvecklingen med att bilarna blir allt säkrare fortsätter. Jämfört med 80-talet har risken för invaliditet minskat med 75 procent och risken att omkomma i en bilolycka har minskat med nästan 90 procent. Men i de minst säkra bilarna är dödsrisken flera gånger högre jämfört med de säkraste bilarna.

Skillnaden mellan olika märken och bilmodeller är stor. Det är framför allt bilarnas krocksäkerhetsegenskaper och vikt som avgör hur allvarligt passagerare och förare skadas vid en krock mellan två bilar. Nyare bilar har vanligen en betydligt högre säkerhetsstandard och därmed blir färre skadade. Det innebär att en ny, liten bil kan vara lika säker, eller säkrare, än en gammal, stor bil.

–  En viktig parameter är vilken bil man färdas i – bilens säkerhet har en avgörande betydelse för vilka konsekvenser en olycka får. Det finns fortfarande en stor potential att förbättra bilarnas krocksäkerhet. Men den största framtida säkerhetsvinsten kommer sannolikt med nyare effektiva säkerhetssystem som mildrar eller helt undviker krockar, som exempelvis olika autobromssystem, filbytesvarnare och autostyrning. Dessa system vet vi redan nu har bidragit till färre skador i trafiken, säger Anders Kullgren.

I årets upplaga av ”Hur säker är bilen 2019” har Folksam granskat 324 bilmodeller och bedömt deras säkerhetsnivå utifrån verkliga olyckor. Tillsammans med resultatet från krocktester samt information om viktig säkerhetsutrustning som finns tillgänglig, har en rankning gjorts av hur säkra bilarna är.

Vinnare blir Toyota Rav4 13-18 som är 52 procent säkrare än medelbilen. Volvo XC90 02–15, Volvo XC60 08–17, Mercedes E-Klass 09–16, BMW 5-serie 04–07 samt 08–09 samt BMW 3-serie 05-08 och 09-12, Audi A4 08-15 och Audi A5 07-17 är alla över 47 procent säkrare än genomsnittsbilen. Volvo står ut då alla deras nyare modeller som ingår i rapporten är över 40 procent säkrare än medelbilen, oavsett storleksklass.

Bland småbilarna är det bara Skoda Fabia och Ford Fiesta som uppvisar en relativt hög säkerhet. Även de större småbilarna Volvo V40 12- och Citroen Berlingo/Peugeot Partner 08–14 har mycket hög säkerhet och är 45 respektive 42 procent bättre än genomsnittet.

– Vi ser att det framför allt är tyska och svenska bilar, samt vissa modeller av Toyota, Honda och Citroen som är minst 40 procent säkrare än medelbilen. Vissa småbilar får ett förvånansvärt bra resultat. Framför allt Skoda Fabia står ut och hamnade mycket nära toppklassen vad gäller säkerhet med två av deras senare modeller. Samma gäller för Ford Fiesta med föregångarna till nuvarande modell, säger Anders Kullgren.

Flera av de småbilar från 80-talet som tidigare legat i bottenskicket sett till bilsäkerhet håller nu på att fasas ut då de inte längre är i bruk. Dock finns det fortfarande ett flertal småbilar med mycket låg säkerhet. Bland dessa återfinns bland annat äldre modeller av Nissan Micra, Volkswagen Lupo och Kia Piccanto som alla får ettor i rapporten.

Totalt får 160 bilmodeller Bra val. Ett av de viktigaste kraven för att bli klassad som Bra val är autobroms som standard eller tillval. Övriga krav är antisladd, whiplashskydd samt högsta betyg i Euro NCAP:s krocktester.

− Autobroms för fotgängare är en viktig komponent för att få ner antalet olyckor med oskyddade trafikanter och det är glädjande att det erbjuds i allt fler bilar. Men vi skulle gärna se att fler tillverkare erbjöd det som standard, säger Anders Kullgren.

Resultat för de säkraste i respektive storleksklass

Modell Storlek Procent bättre än medelbilen Betyg
Toyota RAV4 13-18 SUV 52 5
Volvo XC90 02-15 SUV 49 5
Volvo XC60 08-17 SUV 48 5
Honda CRV 98-06 SUV 40 5
Toyota RAV4 05-12 SUV 40 5
Mercedes E-Klass 09-16 Stora bilar 50 5
BMW 5-serie 04-09 Stora bilar 48 5
Volvo V70/S80 07-16 Stora bilar 46 5
VW Passat 08-14 Stora bilar 43 5
Audi A6 98-05 Stora bilar 43 5
BMW 5-Serie 10-16 Stora bilar 42 5
Audi A6 98-05 Stora bilar 41 5
BMW 3-serie 05-12 Mellanstora bilar 47 5
Audi A4/A5 07-16 Mellanstora bilar 47 5
Volvo S60/V60 10-18 Mellanstora bilar 46 5
Audi A4 01-07 Mellanstora bilar 41 5
BMW 3-Serie 98-05 Mellanstora bilar 40 5
Volvo V40 12- Större småbilar 45 5
Citroen Berlingo 08-14 Större småbilar 42 5
Peugeot Partner 08-14 Större småbilar 42 5
Skoda Fabia 07-13 Småbilar 37 4
Skoda Fabia 00-08 Småbilar 33 4
Ford Fiesta 09-11 Småbilar 30 4
Ford Fiesta 12-16 Småbilar 30 4
Opel Zafira 99-04 Minibussar 39 4
VW Touran 07-15 Minibussar 39 4
Ford Galaxy 96-05 Minibussar 34 4
Seat Alhambra 96-09 Minibussar 34 4
VW Sharan 96-09 Minibussar 34 4

 

För mer information:

Anders Kullgren, 070-831 68 35, forskningschef Folksam
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Om undersökningen

Folksam har presenterat ”Hur säker är bilen?” vartannat år sedan 1983. 2019 års rapport är den artonde upplagan och bygger på analyser av verkliga trafikolyckor där risken att få en skada som leder till invaliditet eller död jämförts mellan olika bilmodeller. Årets rapport baseras på nationell trafikolycksdata (STRADA) där 202 300 tvåbilskollisioner som inträffat i Sverige mellan 1994 och 2018 samt 59 200 skadade bilister som uppsökt akutsjukvården mellan 2003 och 2018 analyserats. För att även kunna få med nyare bilmodeller i rapporten har underlaget kompletterats med resultat från krocktester samt information om tillgänglig viktig säkerhetsutrustning.

Hela resultatet finns på www.folksam.se/hursakerarbilen

Följ oss på