Christina Sjölund ny ansvarig för Folksamgruppens finansiella kommunikation

Christina Sjölund är ny ansvarig för Folksamgruppens externa finansiella kommunikation. Hon kommer närmast från rollen som IR-chef och koncernansvarig presschef på PostNord. Christina har lång erfarenhet av finansiell kommunikation, från offentlig sektor till börsnoterat företag och inom olika branscher.

Folksamgruppen har som mål att uppfattas som en attraktiv affärspartner på finansmarknaderna. För att bygga förtroende har Folksamgruppen sedan 2010 kommunicerat som ett börsnoterat bolag, med samtidig information till alla och med användande av traditionell IR. Till exempel ger företaget ut års- och hållbarhetsrapport, kvartalsrapporter och anordnar kvartalsträffar.

– Jag är mycket glad över att ha rekryterat en så kompetent kraft som Christina Sjölund till att utveckla vår finansiella kommunikation, säger Nina Stridsberg, chef kommunikationsrådgivning inom Folksamgruppens koncernkommunikation.

– Jag ska arbeta för att den finansiella kommunikationen präglas av transparens och öppenhet så att våra intressenter får en tydlig bild av vår affär, säger Christina Sjölund. Fokus ligger på att profilera Folksamgruppens mål och strategier, som en viktig aktör på finansmarknaden.
Christina Sjölund har redan tillträtt sin tjänst.

Hon efterträder Christian Hall som lämnade Folksamgruppen för andra uppdrag tidigare i år.

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på