Vattenskador kostar allt mer

Vattenskador kostar varje år försäkringsbolagen enorma summor. Bara under 2018 kostade de svenska försäkringsbolag över 2 miljarder kronor, enligt statistik från Svensk Försäkring. Nu tar Folksam krafttag mot vattenskadorna.

På tio år, från 2008 till 2018, har kostnaderna för vattenskador i villor ökat med 64 procent. För fritidshus är motsvarande skadekostnad 119 procent högre. Totalt rapporterade svenska försäkringsbolag in drygt 43 000 skador under förra året. Folksams kunder stod för 10 000 av dessa skador.

Förutom att vattenskador orsakar stora kostnader både för försäkringsbolag och deras kunder, så visar tidigare beräkningar av vattenskadors påverkan på klimatet att en skada i genomsnitt belastar miljön med cirka 230 kg koldioxid.

– Vattenskadorna är den allra största kostnaden för oss på Folksam. De uppgår till närmare 40 procent av de totala skadekostnaderna i våra villahemförsäkringar. Det är viktigt att få ner antalet vattenskador för att minska belastningen på både försäkringspremien men även på klimatet som kanske inte alltid är det första som man tänker på när man pratar om vattenskador, säger Folksams skadeförebyggare Erik Arvidsson. 

Sedan 2000-talets början har vattenskadorna i badrum minskat, främst till följd av förbättrade bygg- och branschregler. Istället har vattenskador i kök ökat och är idag den största skadekällan i en villa. För att få bukt med problemet väljer nu Folksam att erbjuda ett antal kunder som ligger i en förhöjd riskgrupp att få vattenskador, att installera en vattenfelsbrytare till en kraftigt rabatterad kostnad.

– De senaste tio åren har allt fler sina vitvaror och apparater i köket kopplade till vatten, vilket är en skillnad mot tidigare då det främst bara fanns kopplingar runt diskhon och till diskmaskinen. Över 50 procent av vattenskadorna i köket härrör från maskiner där och kopplingar som förbinder dem, vilket är en stor förändring jämfört med tidigare, säger Erik Arvidsson.

Vattenfelsbrytare skyddar alla tryckutsatta ledningar i huset och installeras vid inkommande vatten direkt efter vattenmätaren. De stänger av vattnet om de upptäcker läckage och moderna produkter kan även upptäcka långsamma droppläckage, vilket är särskilt vanligt kring diskmaskin, kyl, frys och i rörkopplingar.

− Vi ser att detta är en utveckling som behöver stoppas. Genom att erbjuda vattenfelsbrytare tror vi att vi kan förhindra de allra flesta vattenskador som sker via tryckutsatta ledningar. Samtidigt ser vi att det skulle ha en ansenlig positiv miljöpåverkan, säger Erik Arvidsson.

I Norge har det varit lagkrav på vattenfelsbrytare i alla nybyggnationer sedan 2010. I en jämförelse mellan antalet vattenskador före och efter förändringen syns en minskning med upp till 85 procent i nybyggda hus.

− Med tanke på de positiva effekterna som de ser i Norge anser vi att det finns stor anledning för Boverket att se över byggreglerna och införa vattenfelsbrytare som standard i alla nybyggnationer, säger Erik Arvidsson.

Tips för att förebygga vattenskador i köket

  • Installera vattenfelsbrytare
  • Se till att ha ett diskmaskinsunderlägg
  • Kontrollera slangen till diskmaskinen så den inte läcker eller har torkat ut
  • Använd bara diskmaskinen när någon är hemma och vaken
  • Installera läckagevarnare
  • Lägg in droppskyddande underlägg för kylskåp, frys och andra vattenanslutna hushållsmaskiner
  • Använd diskbänksinsats
  • Kontrollera vattenledningar så att de inte läcker

Arbetet med att erbjuda vattenfelsbrytare görs i samverkan med Grohe, Bravida och Anticimex.

För mer information:

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 070-831 62 94
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på