Olyckorna kommer med mörkret

När mörkret sänker sig blir fler fotgängare påkörda. Under årets fyra mörkaste månader november-februari sker nästan fyra av tio olyckor när solen gått ner.

I snitt sker 1 600 olyckor per år där en fotgängare är inblandad i en olycka med ett motorfordon. Sett över hela året sker cirka en femtedel av dessa olyckor när det är mörkt ute. Och den siffran går upp ju mörkare det blir. Toppen ligger i december. Då sker nästan hälften av påkörningsolyckorna när det är mörkt ute.

− När den mörka perioden börjar sker också allt fler olyckor som beror på dålig synlighet. Det är en tydlig uppåtgående trend över mörkerrelaterade olyckor med start i november. Samtidigt ser vi att merparten av olyckorna sker i stadsmiljö med belysning. Det kan indikera att gångtrafikanter uppfattar sig som mer synliga än vad de i själva verket är, säger Helena Stigson, forskare på Folksam.

När Folksam har gått igenom olycksstatistiken under 2015–2018 visar det sig att 70 procent av olyckorna i mörker har skett där belysning funnits, och över 80 procent har skett i tätbebyggt område. Det är i första hand unga i åldern 16–30 år som blir påkörda i mörkret. De står för en tredjedel av olyckorna.

− Majoriteten av olyckorna inträffar i tätbebyggda områden. Dessutom sker många allvarliga olyckor på landsvägar när personer är ute och promenerar längs med vägen när det är mörkt ute. 62 procent av dödsolyckorna som skedde utanför tätbebyggt område inträffade i mörker, säger Helena Stigson.

Tips från Folksam:

  • Tänk på att använda reflex.
  • Köp gärna kläder med reflexmaterial.
  • Ska du köpa ny bil, köp helst en med autobroms för fotgängare. Folksams studier visar hög potential att undvika påkörningsolyckor med både cyklister och fotgängare.

Följ oss på