Spisbränder allt vanligare, men har gått ner under Coronakrisen

Spisbränder blir allt vanligare. Mellan 1998–2018 ökade antalet spisbränder med nära 70 procent. De står nu för en tredjedel av alla insatser från räddningstjänsten enligt siffror från MSB. Men under februari, mars och april, har antalet spisbränder gått ner, visar nya siffror från Folksam. Detta trots att allt fler stannar hemma på dagarna.

Helt färska siffror från Folksams skadestatistik visar att det inte skett lika många spisbränder under februari och mars i år jämfört med samma period de senaste fem åren. Detta trots att många stannat hemma på grund av coronaviruset. Första veckan Folkhälsomyndigheten uppmanade folk att jobba hemifrån gick spisbränderna upp något, men de efterföljande veckorna, fram till och med vecka 15, visar istället på en nedåtgående trend.

– Vi hade kanske trott att spisbränderna skulle gå upp när allt fler stannar hemma och därmed lagar mer mat under dagtid, men det visar sig att det är tvärtom. Vad det beror på är det dock för tidigt att spekulera i än, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

I snitt sker 1,6 bränder i Sverige per dag. 12 procent av dem beror på oaktsamhet, och spisbränder är den typ av brand som främst uppstår när uppmärksamheten är riktad åt ett annat håll. I flerfamiljshus står spisbränder orsakat av oaktsamhet för över hälften av alla utryckningar från brandkåren.

– Att just spisbränder blivit allt vanligare de senaste åren har vi i tidigare granskningar sett beror framför allt på torrkokning och överhettad olja. Det i sin tur tyder på att många underskattar hur snabbt maten eller oljan värms upp, och att spisen lämnas på utan övervakning. Det kan även bero på att folk kanske blir mer distraherade idag med mobiler som pockar på uppmärksamhet på ett sätt som inte fanns för 20 år sedan, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

1998 skedde 766 spisbränder i svenska hushåll. 2018 hade det ökat till 1276 stycken. Det visar sig även i andelen av insatser från räddningstjänsten. Från att ha stått för 12 procent av den totala andelen insatser låg siffran 2018 på 20 procent. För flerfamiljshus är siffran ännu högre. Där står spisbränder för en tredjedel av alla insatser från räddningstjänsten. En ökning med 13 procentenheter på tjugo år

– Det är viktigt att hålla koll på spisen. Slå av värmen om du behöver lämna den. Jag vill även slå ett slag för en så kallad spisvakt som bryter strömmen till spisen om den är överhettad. Dessutom är det viktigt att om olja börjar brinna att aldrig släcka brinnande fett med vatten. Fett och oljor kan tillsammans med hett vatten orsaka en explosion. Rådet är istället att kväva branden med ett lock, säger Erik Arvidsson.

Tidigare granskningar från Folksam visar på att grannen är en vanlig orsak till bostadsbränder. Cirka en tredjedel av bränder som uppstår i flerfamiljshus beror på grannen.

– Det spelar egentligen ingen roll hur aktsam man själv är om grannen slarvar. Beroende på hur man bor så skyddar hemmets skal mot brand utifrån. En lägenhet är gjord för att skydda i en timme medan en normal villa är gjord för att skydda från brand utifrån i en kvart. Uppstår en brand i det egna hemmet har man dessutom betydligt kortare tid på sig än om branden kommer utifrån. Detta då det material vi har i våra bostäder idag består av elektronik och lättantändlig plast som snabbt övertänds, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Folksams tips för att förebygga bränder i köket:

  • Rengöra spisfläkten från fett och smuts med jämna mellanrum för att undvika att fettrester i fläktkanalen antänds.
  • Ha alltid uppsikt över spis och ugn när du tillagar mat på hög värme. En vanlig orsak till brand är torrkokning.
  • Installera en spisvarnare som larmar vid överhettning eller en spisvakt som automatiskt stänger av spisen innan en brandfarlig situation uppstår.
  • Ha alltid ett lock i närheten så att du snabbt kan kväva elden om fettet i grytan, kastrullen eller stekpannan börjar brinna.

Om det trots allt skulle börja brinna:

  • Släck brinnande matfett med ett lock eller en plåt.
  • Försök aldrig släcka en sådan brand med vatten.
  • Dra undan kastrullen och stäng av plattan.
  • Låt stå en stund så minskar risken att branden tar sig igen.
  • Om du häller vatten i en brinnande kastrull börjar vattnet koka och förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Om det är olja eller fett som brinner river ångan med sig den brinnande oljan och kastar i väg den åt alla håll. Då sprids branden snabbt i hela köket och du själv kan få svåra brännskador.

För mer information om hur spisbränder kan förebyggas, se här: https://www.folksam.se/forsakringar/hemforsakring/skydda-hemmet/mot-brander

För mer information:

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 031–774 41 98

Folksams pressjour, 08-772 66 60

 

Följ oss på