Fräcka tjuvar stjäl allt fler cyklar

Allt fler cyklar stjäls, och det är framför allt i anslutning till bostaden som tjuvarna slår till. Samtidigt fortsätter trenden med allt fler stulna elcyklar. Det ser Folksam i en ny genomgång av cykelstölder.

Nära sex av tio cyklar som stjäls tas vid bostaden. Det gäller både elcyklar och vanliga cyklar. Det verkar heller inte ha någon större betydelse om cykeln är inlåst i ett förråd eller liknande, då 22 procent av elcyklarna som stulits under 2019 var inlåsta.

– Det är svårt att skydda sig helt mot cykelstölder, vilket inte minst visar sig då cyklarna inte ens står säkert när de är inlåsta. Det man dock ska göra, och som vi vet hjälper i vart fall delvis, är att alltid låsa fast cykeln i ett fast föremål med ett godkänt lås, och ta med batteriet till elcykeln. Då stoppar man i vart fall tillfällighetstjuven, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Bland elcykelstölderna så är det bara i fem procent av fallen som både cykel och batteri stulits samtidigt. I strax över sextio procent har elcykeln utan batteri stulits, medan enbart batteriet stals i en tredjedel av fallen.

–  Det här tyder på att elcykelägare ändå är duktiga på att komma ihåg att ta med batteriet när de lämnar cykeln utan uppsyn. Men dessvärre fortsätter stölderna inte bara av elcyklar uppåt, utan det blir alltmer vanligt att det bara är batteriet som stjäls, så det är viktigt att alltid ta loss det när man lämnar cykeln obevakad, säger Erik Arvidsson.

Under 2019 anmäldes nästan 70 000 cykelstölder, vilket är en ökning med sex procent jämfört med året innan, enligt statistik från Brå. Även Folksams statistik visar på en fortsatt uppgång av cykelstölder. Första halvåret 2020 stals nära en femtedel fler cyklar jämfört med samma period 2019, och kostnaden för ersättning av stulna cyklar har ökat med 13 procent mellan 2018 och 2019.

Folksams genomgång visar på att cykeltjuvarna till stor del agerar planerat.

– Tjuvarna är riktigt fräcka och klättrar upp på balkonger, har med vinkelslip för att få loss lås, de bryter upp hela cykelställningar och vi har även rapporter på att tjuvar kommer med lastbilar och lastar in alla cyklar som står parkerade vid busshållplatser. Vi har till och med exempel på cyklar som stulits utanför polisen. Omgivningen skulle behöva börja reagera mer på cykelstölder, för i dagsläget är det mer eller mindre helt riskfritt att stjäla en cykel, säger Erik Arvidsson.

Enligt Brå förblir de flesta cykelstölderna ouppklarade, samtidigt som det är ett av de mest vanligt förekommande brotten. Under 2019 låg uppklarningsprocenten hos polisen på strax över noll procent.

Folksams tips för att förebygga cykelstölder

 • Komplettera cykelns fastmonterade bakhjulslås med ett godkänt U-lås, bygel- eller kedjelås.
 • Sätt låset runt både framhjul och ram och lås fast cykeln i ett föremål som inte går att flytta.
 • Undvik att ställa cykeln på ödsliga eller dåligt upplysta platser.
 • Låt inte cykeln stå ute över natten. Ställ in den i cykelförråd eller garage, om du har tillgång till det. Lås fast cykeln även inomhus/på egen tomt/balkong.
 • Om det är möjligt, ta av sadeln.
 • Stöldmärk din cykel (gärna med märk-DNA) och notera cykelns ramnummer. Tänk också på att id-märka cykeln så att du kan identifiera den om polisen hittar cykeln.
 • Köp inte en misstänkt billig cykel då den kan vara stulen och begär kvitto med namn.
 • Ta med batteriet varje gång du lämnar din elcykel.
 • Lås fast cykeln ordentligt oavsett hur länge du lämnar den utan uppsikt.
 • Visa tydligt att din cykel är stöldmärkt
 • Sätt dold GPS-sändare på cykeln för att kunna spåra vid en eventuell stöld.

 

För mer information:

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 070-831 62 94

Folksams pressjour, 08-772 66 60, pressjour@folksam.se

Följ oss på