Allt fler råkar ut för inbrott när de är hemma

Inbrotten ökar traditionellt sett i samband med att mörkret kommer, och från att i början av coronapandemin minskat kraftigt är de nu tillbaka på nästan samma nivåer som före. Och allt fler råkar ut för inbrott medan de är hemma.

Det här ser Folksam när de gått igenom sin inbrottsstatistik. Även om inbrotten gick ner i början av pandemin ökade antalet inbrott när husägaren var hemma direkt när rekommendationerna om att jobba hemifrån kom. I mars ökade andelen som varit hemma under pågående inbrott med nära 300 procent, jämfört med samma period 2019.

– När vi har djupdykt i statistiken över villainbrott ser vi att tjuvar går in i hus både dag- och nattetid, oavsett om någon är hemma eller inte. Det avskräcker med andra ord inte. Är det lätt att ta sig in tar tjuven tillfället i akt. Därför är det viktigt att låsa dörren även om man är hemma och att ha ett bra skalskydd i form av larm, lås på både dörrar och fönster som nås från markplan och att inte ha alltför mycket insynsskydd, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

I snitt har inbrott skett medan bostadsinnehavaren är hemma i över elva procent av alla inbrott som skett under perioden mars-september i år. Det är en nära femtioprocentig ökning jämfört med samma period förra året.

De senaste åren har villainbrotten till stor del varit säsongsbetonade och november har varit den månad då flest villainbrott anmäls. Jämfört med övriga november sticker dessutom höstlovet ut.

– Historiskt sett har vi sett att det sker fler inbrott under höstlovet än i november i övrigt. Där ser vi även att andelen inbrott som skett i samband att folk har varit hemma ökat under just höstlovet. Risken finns nu att den siffran kommer att öka ytterligare då fler antagligen kommer att vara hemma under höstlovet i år, samtidigt som tjuvarna inte tar höstlov, säger Erik Arvidsson.

Tips från Folksam för att förebygga inbrott

  • Se till att alla dörrar (även altan och garage) har godkända lås. Även fönster som kan nås från markplan bör ha lås.
  • Ha dörrarna låsta även när du är hemma
  • Installera ett hemlarm kopplat till larmcentral.
  • Sätt även på larmet när du är hemma med så kallad hemmafunktion/skalskyddsfunktion
  • Kontrollera om det finns grannsamverkan i ditt område
  • Stöldmärk och ta bilder på dina tillhörigheter
  • Se till att ha bra utebelysning, gärna med rörelsevakt – täck inte fönster och dörrar med växter
  • Lura tjuven genom timerinställd belysning och genom att en granne plockar bort posten när du är bortrest

För mer information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 070-831 62 94
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Folksamgruppens pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på