Folksam anmäler delning av personuppgifter till Datainspektionen

Folksam har vid en intern kontroll upptäckt att uppskattningsvis en miljon personers personuppgifter, varav vissa är att betrakta som känsliga, har delats med digitala samarbetspartner. Folksam har stoppat denna delning, begärt att uppgifterna raderas hos partnerföretagen och anmält det inträffade till Datainspektionen.

– Vi förstår att det här kan väcka oro hos våra kunder och vi ser allvarligt på det som inträffat. Vi har omedelbart stoppat delningen av de här personuppgifterna och begärt att de raderas. Vårt syfte med detta har varit att analysera och att ge våra kunder anpassade erbjudanden, men tyvärr har vi inte gjort det på helt rätt sätt, säger Jens Wikström, chef för Marknad och försäljning, Folksam.

Folksam har delat personuppgifter som kan betraktas som känsliga, exempelvis att en individ har köpt en facklig försäkring eller gravidförsäkring samt särskilt skyddsvärda personuppgifter som personnummer. Folksam har begärt att de samarbetspartner som mottagit dessa personuppgifter ska radera dem. I nuläget finns inga uppgifter om att informationen har använts av tredje part på något otillbörligt sätt.

De företag som har mottagit personuppgifter från Folksam är exempelvis Facebook, Google, Microsoft, Linkedin och Adobe. Syftet har bland annat varit att analysera vilken information som inloggade kunder och andra besökare sökt efter på folksam.se. Analyserna har sedan använts för att kunna ge anpassade erbjudanden i Folksams och andras kommunikationskanaler.

– Det här ska inte få hända och vi arbetar nu hårt för att det aldrig ska hända igen. Vi kartlägger vilka personuppgifter vi delar med våra samarbetspartner och hur vi delar dem. Vi arbetar parallellt med att säkerställa att vi har rutiner och uppdaterade avtal på plats, säger Jens Wikström.

Folksam har anmält det inträffade till Datainspektionen. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och är en lagstiftning med syfte att skydda personuppgifter. GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte då dataskyddsdirektivet samt personuppgiftslagen (PUL).

För ytterligare information:

Kajsa Moström, presschef Folksam, telefon 0708-31 64 07,
kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Folksams pressjour 08-772 66 60, pressjour@folksam.se

Följ oss på