Fossila bränslen väljs bort i Folksam LO-fonderna

Sedan årsskiftet utesluter de fyra Folksam LO-fonderna produktion av fossila bränslen, i form av gas, kol och olja. Folksam LO Sverige är marknadens största Sverigefond.

– Det är oerhört glädjande att nu kunna säga till våra kunder att Folksam LO-fonderna inte längre innehåller produktion av fossila bränslen. Det går helt i linje med den utveckling vi vill se, och är något vi jobbar aktivt med. Det är en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete, säger Mia Liblik, vd Folksam LO Pension.

Swedbank Robur som förvaltar Folksam LO-fonderna Folksam LO Sverige, Folksam LO Världen, Folksam LO Väst och Folksam LO Obligation, fattade vid årsskiftet beslut om en ny policy för hela sitt utbud, som innebär att de utesluter produktion av fossila bränslen. Förutom kol, olja och gas väljer de även att utesluta investeringar i okonventionella fossila bränslen såsom arktisk olja/gas, skifferolja/gas samt oljesand.

Folksam LO Pension har cirka en halv miljon pensionssparare. En stor del av fondförsäkringstillgångarna förvaltas i Folksam LO-fonderna, som nu alltså uteslutit produktion av fossilt bränsle. Totalt förvaltar Swedbank Robur drygt 90 miljarder kronor i Folksam LO-fonderna. Folksam LO Sverige är den största Sverigefonden på marknaden i Sverige.

– Vi vill att hållbarhet ska vara en naturlig del av investeringsprocessen hos våra utvalda fonder. Redan tidigare har vi uteslutit kol, spel, kontroversiella vapen, tobaksbolag eller pornografisk verksamhet, och i och med det här steget kan vi nu ytterligare påverka utvecklingen i linje med Parisavtalet för en mer hållbar värld, säger Mia Liblik.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Folksams pressjour, 08-772 66 60, pressjour@folksam.se

Följ oss på