Hundratals liv räddade med bältespåminnare

Det är stor skillnad i bilbältesanvändande bland förare som kör bilar med bilbältespåminnare jämfört med de som inte har den säkerhetsfunktionen. Men användningen av bilbälte har ökat markant de senaste 14 åren även i bilar utan bältespåminnare. Dessutom räddar påminnaren många liv. Det ser Folksam i en ny studie.

Bilbältespåminnare har funnits i bilar sedan början på 2000-talet, och sedan 2014 är det lagkrav på det i nya bilar inom EU. Förare i bilar med bältespåminnare använder bilbältet i över 99 procent i Folksams studie. I bilar utan en bältespåminnare ligger bältesanvändningen på strax under 93 procent.

– Det framgår tydligt i vår studie att bältespåminnare har en mycket stor effekt på bältesanvändningen. 90 procent av de som inte använder bilbälte tar på sig det tack vare bältespåminnaren. Och det mest glädjande är att vi kan se att de har samma stora effekt även i 15–20 år gamla bilar. Det här är oerhört viktigt då bilbältet har den enskilt största effekten på att minska skador vid en kollision. Att man är bältad är dessutom viktigt för att andra säkerhetssystem, såsom exempelvis krockkudden, ska ge optimalt skydd, säger Anders Kullgren, forskningschef Folksam.

Bilbältet minskar risken att omkomma vid en kollision med ca 50 procent i personbilar. Trots att det är en hög bältesanvändning generellt sett i Sverige, uppskattningsvis någonstans mellan 96–98 procents användning, hade en fjärdedel av de som omkom på svenska vägar under 2019 inte bilbälte på sig.

– Sedan bältespåminnare introducerades  för snart 20 år sedan beräknas de ha räddat nära 300 förares liv på svenska vägarna, och de senaste fem åren har i genomsnitt 25 förares liv räddats varje år, säger Anders Kullgren

I Folksams studie noterades även om bilister försökte lura bältespåminnaren genom att till exempel ha bältet bakom ryggen, men det var det endast fyra personer som gjorde.

– Senaste Folksam gjorde en studie över bältesanvändning, 2006, var det 17 procent som inte använde bilbälte i bilar som inte påminde om det. Nu har den siffran gått ner till sju procent, vilket är glädjande att se och vår studie visar tydligt på att bältesanvändningen fortsätter att gå i rätt riktning, säger Anders Kullgren.

Totalt ingick 3307 bilister i studien som genomfördes på ett tiotal platser runt om i Stockholm under hösten 2020.

För ytterligare information:
Anders Kullgren, forskningschef Folksam, telefon 0708-31 68 35
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på