Folksamgruppens vd i möte med FN:s generalsekreterare om Nettonollalliansen

FN:s generalsekreterare António Guterres har vid flera tillfällen lyft upp betydelsen av Nettonollalliansens arbete för klimatet. Nyligen bjöds Folksamgruppens vd Ylva Wessén in till ett möte för att diskutera finansbranschens roll i omställningen mot en mer hållbar värld.

Folksamgruppen har en lång tradition av att jobba med ansvarsfull kapitalförvaltning, och var en av grundarna till Nettonollalliansen, Net-Zero Asset Owner Alliance. Alliansen samlar totalt 33 institutionella ägare, som tillsammans förvaltar över 50 000 miljarder kronor med det gemensamma målet att placeringsportföljerna ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2050.

– Klimatomställningen är en stor utmaning för världen, men samtidigt också en av vår tids stora ekonomiska möjligheter. En fossilfri ekonomi kräver ny teknik och nya innovationer och den här omställningen kommer självklart behöva finansiering under kommande år. Detta innebär goda möjligheter till en bra avkastning och är helt enkelt en möjlighet som vi investerare behöver ta vara på, säger Ylva Wessén, vd Folksamgruppen.

På mötet lyfte FN:s generalsekreterare hur investerare kan påverka såväl nya initiativ och beslut som genomförandetakten för att nå nettonoll inom finansindustrin, och i förlängningen för ekonomin i stort.  

För att investerare tydligare ska kunna påverka strategier och målsättningar och sätta press genom de investeringar som görs krävs transparenta klimatstrategier och tydliga mål från företag.

– Genom att samarbeta, såsom vi gör inom Nettonollalliansen, kan vi sätta press på företag att bidra till klimatomställningen. Det kräver att vi arbetar tillsammans, både vi som investerare, men även lagstiftarna och alla organisationer som representerar civilsamhället. Det är bara tillsammans som vi kan nå de uppsatta klimatmålen, säger Ylva Wessén.

Efter mötet kallade Guterres Netonollalliansen arbete för ”the gold standard”.

Mer att läsa om mötet finns på FN:s sida. https://www.un.org/en/climate-action/sg-institutional-investors-crucial-net-zero

För mer information:

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på