Folksamgruppen och Öhman Fonder samlar 76 investerare i brev till Amazons styrelse

Folksamgruppen och Öhman Fonder skickade under tisdagen ett brev till e-handelsjätten Amazons styrelse med en tydlig uppmaning om att bolaget bör vidta konkreta åtgärder i sitt arbete med mänskliga rättigheter. Brevet har undertecknats av 76 institutionella investerare världen över som tillsammans förvaltar drygt 50. 000 miljarder kronor.

– Vi har fått upprepad information om att Amazon aktivt försöker motverka att deras anställda organiserar sig fackligt. Detta strider mot grundläggande internationella konventioner kring mänskliga rättigheter som bolaget samtidigt säger sig stå bakom. Vi har haft möten med Amazon under hösten men inte fått de svar vi önskat så därför vänder vi oss nu direkt till styrelsen, säger Emilie Westholm, chef ansvarsfullt ägande, Folksam.

Amazons anställda i Bessemer i Alabama, USA, kommer inom kort att genomföra en omröstning om att bilda en fackförening. Detta är den första omröstningen som sker på Amazon sedan 2014, då de anställda röstade emot. Sedan de anställda i Alabama tog upp frågan om att bilda en fackförening sommaren 2020 sägs Amazon på olika sätt ha försökt motarbeta förslaget. Bland annat genom hemsidan Do it without dues. Amazons motstånd har nu fått flera av ägarna att reagera.

– Att så många andra ägare från Nordamerika, Europa och Australien valt att skriva under vårt brev till Amazon är ett tydligt tecken på att den här frågan är viktig för många och att Amazon borde ta det på allvar. Vi ser fram emot en mer konstruktiv dialog med bolaget, säger Emilie Westholm.

Folksam och Öhman Fonder för kontinuerliga dialoger med sina portföljbolag i syfte att få dem att ta ett större ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption. Förhoppningen med dialogen med Amazon är att bolaget, givet deras storlek och ställning i världen, ska anamma en mer proaktiv roll i arbetet med mänskliga rättigheter, och se det långsiktiga värdet i att göra det.

– Förutom att det är en mänsklig rättighet att ha en möjlighet att organisera sig fackligt så har fackföreningar genom historien haft en viktig roll i demokratiutveckling och skapande av välstånd. Det Amazon gör för att förbättra sina anställdas arbetsvillkor kan sätta ett avtryck långt utanför företaget och detsamma gäller om de inte gör något, säger Emilie Westholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kajsa Moström, presschef Folksamgruppen, 08-772 66 60

Följ oss på