Folksam förbättrar skyddet mot våld i nära relationer

Folksam införde 2018 ersättning och stöd i sina hemförsäkringar för kunder som utsatts för våld i nära relationer. Nu förbättras skyddet genom att även innefatta ett ekonomiskt stöd för att täcka akuta merkostnader samt lämna överfallsersättning vid upprepat fysiskt våld i nära relation.

År 2018 införde Folksam som första försäkringsbolag ersättning samt kristerapi för överfall som sker mellan personer som lever i samma hushåll. Överfallsersättning har tidigare i högre uträckning tillfallit män eftersom de oftare drabbas av våld utanför hemmet. Det utökade skyddet balanserar nu alla utsatta personers möjlighet till motsvarande försäkringsskydd även i hemmet.

Efter förändringen i försäkringsvillkoren som skedde 2018 har behovet av ersättning för akuta merkostnader blivit tydligt.

– Tyvärr vet vi att ekonomin kan väga tungt när någon överväger att lämna sitt hem på grund av våld i nära relationer. För att ta sig ur en utsatt situation kan kostnader uppstå som inte alla kunder har medel att betala för. Här kan vi som försäkringsbolag dra vårt strå till stacken och därför förbättrar vi nu skyddet i våra hemförsäkringar, säger Ylva Wessén, Folksams vd.

Folksams hemförsäkringar innefattar nu även ersättning för akuta merkostnader som uppstår när brottsoffret behöver lämna hemmet, t ex resor till kvinnojour eller annat akut boende samt kostnader för mat, telefonkort, hygienartiklar och liknande. Den ersättning som kunderna kan få från sin hemförsäkring ska ses som ett komplement till det skydd samhället erbjuder.

– Den senaste tiden har frågan om våld i nära relationer varit i fokus. Vi tror inte att detta löser hela problemet, men kan vi som försäkringsbolag på något sätt hjälpa den som utsätts för våld så känns det viktigt, säger Ylva Wessén.

Vad ersätter försäkringen?

    • Överfallsersättning för enskilda skadehändelser
    • Ersättning för personer som utsätts för upprepat fysiskt våld (dvs grov frids- och grov kvinnofridskränkning)
    • Ersättning för merkostnader som uppstår när man tvingas lämna sitt gemensamma hem och ordna med annat boende
    • Möjlighet till tio kontakter med psykolog samt kostnader för resor och ev tolk till besöket
    • Förlängd preskriptionstid för minderåriga

Det nya överfallsskyddet införs 1 juli i år och gäller alla som har en hemförsäkring i Folksam, oavsett omfattning.  En stor del av Folksams hemförsäkringar erbjuds via fackförbundens medlemsförsäkringar. I olika samverkans forum med Folksam har fackförbunden fört fram att det här är en viktig förändring de vill genomföra.

Till hemsidan: https://www.folksam.se/forsakringar/hemforsakring/vald-i-nara-relation

Följ oss på