Rätt cykellampa minskar risken för olyckor visar nytt test från Folksam

Folksam har testat cykellampor med syfte att undersöka i vilken utsträckning de riskerar att blända annan trafik. Av de 14 testade lamporna använder 13 en teknik som minskar risken för att blända och är godkända enligt den tyska vägförordningen StVZO. Tolv av de testade lamporna utsågs av Folksam till ”Bra val” och tre av lamporna får högsta betyg. Testets dyraste lampa får, tillsammans med den billigaste, lägst betyg.

Över hälften (56 procent) av alla cykelolyckor mellan oktober och mars sker i skymning eller mörker. I dag finns många cykellampor med starka LED-ljus som ger bra sikt i mörker vilket minskar risken för olyckor. Samtidigt som allt för starka cykellampor riskerar att blända annan trafik.

– Det finns ett allt större intresse för att cykla och fler och fler cyklar långt in på hösten. Att se och synas bra som cyklist när det är mörkt ökar säkerheten men det är också viktigt att tänka på att lampan inte bländar andra trafikanter, säger Anders Ydenius, forskare på Folksam.

Det är enligt svensk lag förbjudet med cykelbelysning som bländar men den tydliggör inte på vilket sätt eller hur stark en cykellampa får vara. I Tyskland regleras detta genom vägförordningen StVZO vilket innebär att ljuskällan måste vara dold och att lampan styr ljuset mot vägbanan på samma sätt som halvljuset på en bil.

– Våra tester av cykelbelysning har gett oss mycket kunskap kring hur cykling i mörker kan göras säkrare genom att både kunna se och synas bra utan att blända annan trafik. En StVZO-godkänd cykellampa som är rätt inställd ger bra räckvidd samtidigt som den minskar risken för att blända vilket gör dem till ett både bra och trafiksäkert val, säger Anders Ydenius, forskare på Folksam.

De testade lamporna kostar mellan 400– och 1400 kronor. Tre lampor, CatEye GVolt (999 kr), Sigma Sport Aura 80 (619 kr) och Spanninga Axendo (629 kr) fick högsta betyg med räckvidd över 40 meter och mer än fem meters bredd där CatEyes ljusbild är den bredaste med nästan sju meter.

– De testade lamporna har en räckvidd mellan cirka 16 och 57 meter, men det är inte bara räckvidd som behövs för ett säkert ljus. De testade lamporna visade en bredd på mellan 1,7 och 6,7 meter där fem meter är tillräckligt för vardagscykling men i minsta laget för snabbare träningscykling eller tävling säger, Anders Ydenius, forskare på Folksam.

Det svagare StVZO-lamporna kan ha en relativt bra räckvidd men det märks att ljusflödet hos de svagare lamporna på 40-50 lux inte alltid räcker till för att samtidigt ge både bredd och ett bra närljus. Testerna visar att de StVZO godkända lamporna med belysningsstyrka upp till cirka 100 lux har en generellt smalare ljusbild och sämre närljus än motsvarande lampor utan bländningsskydd. Mer än 100 lux är att föredra vid träning eller tävling eftersom det ger bättre förutsättningar för bredare och längre räckvidd med stor utbredning av ljusbilden.

Tips vid val av StVZO godkänd cykellampa:
– Önskvärd räckvidd hos cykelbelysningen är cirka 20 meter i 20 km/timmen och 35 meter i 30 km/timmen
– Den bör ha en belysningsstyrka på minst 50-100 lux för cykling på mörk landsväg. I stadscykling är 50 lux tillräckligt. Snabb cykling för träning eller tävling kräver åtminstone 100 lux.
– En StVZO-lampa är mindre lämpad för terrängkörning där maximal ljusspridning är önskvärd.
– Den är i flera fall beroende av att placeras horisontellt på styret så att ljusbilden inte lutar.

För mer information och samtliga betyg från Folksams test, se bifogat faktablad.

För ytterligare information:
Folksams pressavdelning, tel: 08-772 66 60 alt e-post pressjour@folksam.se

Följ oss på