Fler sparar men gapet mellan män och kvinnor ökar

Sifo har på uppdrag av Folksam frågat drygt 2 000 svenskar om deras sparande. I undersökningen framkommer att allt fler i Sverige väljer att månadsspara men också att spargapet mellan män och kvinnor ökar. I årets undersökning är skillnaden mellan män och kvinnors sparande 581 kronor i månaden jämfört med 506 kronor år 2019.

– Det är positivt att fler och fler väljer att månadsspara och att både män och kvinnor uppger att de ökat sitt sparande. Vi ser dock att spargapet mellan män och kvinnor ökar vilket på sikt innebär att kvinnor riskerar att gå miste om stora summor över tid, säger Anna-Karin Laurell, chef affärsområde Liv på Folksam.

Skillnaden i män och kvinnors sparande har stor effekt på hur mycket pengar som sparats ihop över tid. Det nuvarande spargapet kan resultera i att kvinnor efter 40 år sparat ihop drygt 350 000 kronor mindre än män vid en årlig avkastning på två procent. Vid en årlig avkastning på fyra procent stiger den summan till knappt 550 000 kronor och vid en årlig avkastning på 6,8 procent blir summan drygt en miljon.

Folksam lanserade Medlemsspar under 2021, bland annat för medlemmarna i fackförbundet Kommunal, som ett sätt att stimulera och underlätta för fler att börja med ett månadssparande.

­­­– Att tidigt börja månadsspara skapar en ekonomisk trygghet som gynnar alla, inte minst kvinnor. En mer jämlikt sparande skulle inte bara ha stora positiva effekter för den enskilde individen utan även för samhället i stort, säger Anna-Karin Laurell, chef affärsområde Liv på Folksam.

Ytterligare resultat från undersökningen:
– Mäns uppger i genomsnitt att deras sparande uppgår till 3 568 kronor per månad, motsvarande summa för kvinnor var 2 987 kronor.
– Över hälften (53 procent) av de kvinnor som inte sparar långsiktigt uppger att detta känns otryggt, motsvarande siffra för män var 36 procent.
– Nästan fyra av tio kvinnor (39 procent) svarar ”Inte alls” på frågan ”Jag är nöjd med att inte spara långsiktigt”, motsvarande siffra bland män var 20 procent.
– Drygt hälften (51 procent) av de kvinnor som inte sparar långsiktigt uppger att de inte har råd som anledning, motsvarande siffra bland män var 35 procent.
– Knappt var tredje kvinna (32 procent) uppger att deras långsiktiga sparande får dem att känna sig självständig i deras relation, motsvarande siffra för män var 17 procent.

–  I en relation är det viktigt att diskutera den gemensamma ekonomin och spara jämlikt. Att ta ut mest föräldraledighet, vab eller gå ner i arbetstid påverkar din kommande pension men ett så kallat kompensationssparande minskar de ekonomiska skillnaderna på sikt, säger Anna-Karin Laurell, chef affärsområde Liv på Folksam.

Folksams tips för att minska spargapet
1. Ta ett jämställt ansvar för familj och barn. Detta har en stor påverkan på pensionen. Vab, deltidsarbete och större uttag av föräldraledigheten påverkar pensionen.
2. Starta ett kompensationssparande om din partner jobbar deltid, vabbar mer och tar större del av föräldraledigheten. Se till att den ekonomiska situationen är jämställd för båda inte bara nu men även på sikt. Skriv sparandet som egen egendom så att det inte delas upp vid eventuell skilsmässa.
3. Börja med ett månadssparande och börja i tid.
4. Se över hur du sparar. Kontakta ett pensions- och sparandeföretag som kan ge råd och vägledning utifrån din specifika situation.

Om undersökningen ”Så sparar svenskarna”
Undersökningen ”Så sparar svenskarna” är gjord av Folksam tillsammans med Kantar Sifo. Den genomfördes mellan den 11–17 mars 2021. Sammanlagt genomfördes 2003 intervjuer över hela Sverige i åldrarna 25–65 år.
Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen.

*Uträkningen över skillnad i sparande är gjord på befintliga avgifter i privatpension på 250 kr per år i fast avgift och 0,5 procent på kapitalet, avdrag för avkastningsskatt och en antagen ränta på 2, 4 eller 6,8 procent. Vi har utgått från det nuvarande spargapet mellan män och kvinnor och räknat på vad den summan per månad skulle öka till på 40 års sikt.

Följ oss på