Folksam Liv betalar ut 854 miljoner i återbäring till över 900 000 kunder

Med start denna vecka skickar Folksam Liv ut återbäringsbesked till drygt 900 000 kunder som tillsammans får dela på 854 miljoner kronor. Återbäringen betalas ut till kunder som den 31 december 2020 hade vissa frivilliga gruppliv- eller gruppsjukförsäkringar.

Som kundägt bolag går allt överskott inom Folksam tillbaka till kunderna, bland annat i form av återbäring. Hur mycket de olika försäkringstagarna får i återbäring varierar beroende på inbetald premie och försäkringstekniska faktorer men framförallt utvecklingen av Folksam Livs kapitalförvaltning påverkar storleken på återbäringen.

– Folksam är ett kundägt företag och får vi ett överskott går det tillbaka till våra kunder i form av sänkta premier, förbättringar av våra tjänster och produkter eller som återbäring i form av en kontantersättning. Vi kan se tillbaka på ett år där vår kapitalförvaltning gått väldigt bra vilket är en starkt bidragande orsak till att vi nu kan betala tillbaka drygt 850 miljoner kronor till över 900 000 av våra kunder, säger Anna-Karin Laurell, chef affärsområde Liv på Folksam.

För de av Folksam Livs försäkringstagare som får återbäring och är autogirokunder startar utbetalningarna den 16:e november, övriga får sin återbäring utbetald med start den 15:e december.

Mer information om återbäring inom Folksam Liv finns på här.  

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på