Folksam Fondförsäkring tar in TIN Ny Teknik i sitt fondutbud

Från och med idag erbjuder Folksam Fondförsäkring sina kunder att möjligheten att investera i fonden TIN Ny Teknik. TIN Ny Teknik är en aktiefond med inriktning mot nordiska teknikbolag vars produkter och tjänster har ett högt teknikinnehåll och där verksamheten kännetecknas av en hög grad av forskning och utveckling. Förvaltningsavgiften för fonden är 1,50 procent.

– Jag är glad över att vi nu kan erbjuda TIN Ny Teknik som ett nytt alternativ bland våra olika fonder. Vi erbjuder redan idag våra kunder ett väl genomtänkt urval av fonder som ger dem möjligheter att hitta ett hållbart sparande som passar just dem. Att vi nu kompletterar med TIN Ny Teknik gör ett väldigt bra utbud av fonder ännu bättre, vilket är positivt för oss men inte minst för våra kunder, säger Charlotta Carlberg, vd på Folksam Fondförsäkring.

Folksam Fondförsäkring har inga egna fonder utan erbjuder istället sina kunder möjligheten välja från ett utbud av externa fonder som är noga utvalda utifrån en rad olika kriterier. Samtliga fonder som Folksam Fondförsäkring erbjuder är hundra procent hållbara utifrån Folksams egna kriterier.

– Vi på TIN är väldigt glada över att TIN Ny Teknik nu blir tillgänglig som första teknikfond med nordisk inriktning hos Folksam Fondförsäkring. Då vi försöker hitta framtidens vinnare inom teknik, hälsa och digitala varumärken så tror vi att TIN Ny Teknik lämpar sig väl för ett långsiktigt sparande till exempelvis en framtida pension, säger Carl Armfelt, Portföljförvaltare på TIN Fonder.

Om TIN Fonder
TIN Fonder (Teknik Innovation Norden Fonder AB) är ett fristående fondbolag som grundades 2019. Målsättningen är att erbjuda investerare långsiktig avkastning genom att investera i teknik- och innovationsdrivna bolag. Fondbolaget står under Finansinspektionens tillsyn och förvaltar i dagsläget två värdepappersfonder.

För ytterligare information:
Folksams pressavdelning, telefon 08-772 66 60 alt via e-post: pressjour@folksam.se
www.folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på