Säkraste baksätet i Sverige

Uppdaterad version 2021-11-19: Folksam har med utgångspunkt i rapporten ”Hur säker är bilen” tittat på vilken familjebil som är säkrast för barn att färdas i. I ”Säkra familjebilar” har 177 familjebilar granskats utifrån vilken säkerhetsutrustning som finns i baksätet. Volvo V90/S90, från 2016 och framåt, är den enda av de granskade familjebilarna som har samtliga säkerhetssystem som standard i baksätet.

Folksams undersökning visar att utrustning som ökar säkerheten för barn och passagerare har ökat successivt i nyare bilar, men det finns fortfarande brister i säkerheten i baksätet jämfört med framsätet.

Barn från 4-5 år som kan sitta framåtvänt är särskilt utsatta och beroende av de säkerhetssystem som finns inbyggda i bilen såsom moderna bältessystem, bältespåminnare och krockkuddar. Då barn ofta sitter i baksätet är det viktigt att säkerställa att bilen har en hög säkerhetsnivå även där. Folksam har nu listat de bilmodeller som har viktig säkerhetsutrustning i baksätet, såsom bältespåminnare, bältesförsträckare, bälteskraftbegränsare samt sidokrockgardin och integrerad bilbarnstol.

– Vi har tittat särskilt på tre säkerhetsfunktioner hos bilbältet, där vi ser att biltillverkarna idag ökar säkerheten även i baksätet. En annan egenskap är sidokrockgardin som i princip är standard i de flesta nyare bilmodeller. Vi kan samtidigt konstatera att integrerade framåtvända bilbarnstolar är väldigt ovanliga i dagens bilar, trots att man då minimerar risken för att barnen åker helt utan bilbarnstol, säger Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare på Folksam.

Folksams granskning visar att endast en modell, Volvo V90/S90 med tillverkningsår 2016 och framåt av de 177 granskade familjebilarna har samtliga säkerhetssystem som standard i baksätet inklusive framåtvända, integrerade bilbarnstolar i baksätet för åldern 5-12 år.

Viktiga säkerhetssystem som gör skillnad  (siffrorna har uppdaterats 19/11 2021, tidigare angivna siffror inom parantes)

Bältespåminnaren som indikerar om någon i bilen inte är fastspänd, funktionen som standard i baksätet har ökat sedan undersökningen 2015 från 81 procent till  97 (98) procent 2021.

Bältesförsträckaren som hastigt stramar åt bältet i krockögonblicket har under samma period ökat från 41 procent till 88 (79) procent i baksätet. 

Bälteskraftbegränsare som släpper efter bältet för att dämpa kraftnivåerna i takt med att krafterna mot kroppen ökar då den rör sig framåt i kollisionen. Andelen bilar som har det har ökat från 48 procent till  87 (77) procent mellan undersökningen 2015 och 2021.

Sidokrockgardin är en krockkudde som skyddar huvudet vid sidokollisioner och var standard i de flesta bilar redan i undersökningen 2015. Däremot saknas det i år i över hälften av de 7-sitsiga bilarnas bakersta rad.

– Det du kan göra för att skydda dig själv och dina barn så bra som möjligt vid en eventuell krock, är att se till att bältet sitter korrekt, det vill säga tajt och tätt intill kroppen. Många föräldrar kanske nöjer sig med att höra klicket från bältet i baksätet, men hur bältet sitter utmed kroppen spelar en stor roll när olyckan är framme, avslutar Anders Ydenius.

Tre tips som gör bilresan med familjen säkrare:

1.    Välj en bil med bra betyg från familjebilslistan, helst med betyg 3/3*
2.    Använd godkända bilbarnstolar, bakåtvänt till 4-5 år och därefter framåtvänt upp till 12 år.
3.    Säkerställ att bältet sitter tajt och intill kroppen, dra bältet under eventuella tjocka ytterkläder

Se listan över alla granskade familjebilar här.

 

Folksamgruppens pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på