Nästan varannan förare stänger av säkerhetsutrustning i bilen som kan rädda liv

Dagens fordon blir alltmer avancerade och är utrustade med flera tekniska system som ökar tryggheten och minskar risken för olyckor i trafiken, ändå väljer många svenska bilförare att stänga av viktiga säkerhetsfunktioner i bilen. Studier har till exempel visat att filbytesvarnare skulle kunna halvera antalet singel- och mötesolyckor där föraren ofrivilligt korsar antingen sido- eller mittlinjen.

I en ny studie har Folksam undersökt körupplevelsen av de sex vanligaste förarsstödsystemen hos svenska bilförare. I samband med att systemen blir allt mer avancerade krävs det mer interaktion med föraren, vilket uppskattas av många, men inte alla. Resultatet visar att adaptiv farthållare och dödavinkelvarnare bidrar mest till en positiv körupplevelse medan filhållningssystem som styr eller varnar är mindre populärt. Undersökningen visar också att upplevelsen skiljer sig mellan olika bilmärken och system, och att kunskapen om dem är bristfällig.

– För att få förare att inte aktivt stänga av systemen så behöver körupplevelsen som systemen bidrar till bli bättre. Här spelar biltillverkarna, väghållare och de som utvecklar förarstödssystemen en viktig roll för att de ska uppnå sin fulla säkerhetspotential. För att ta nästa steg i att minska och mildra trafikolyckor så är den här tekniken rätt väg framåt, säger Maria Klingegård, Trafikforskare på Folksam.

Resultat från undersökningen

En övervägande majoritet (72 procent) av alla förare uppger att de aktivt stängt av förarstödssystem någon gång eller oftare för att de bidrar negativt till körupplevelsen. 
Nästan hälften (48 procent) uppger att de stängt av filbytesvarnare som varnar när bilen kommer för nära en körfältslinje för att det bidrar negativt till körupplevelsen
Knappt fyra av tio (37 procent) uppger att de valt att stänga av adaptiv farthållare som hjälper till att hålla rätt hastighet och avstånd ibland eller oftare.
Drygt två av fem (42 procent) stänger av filhållningssystem med aktiv styrning ibland eller oftare. 27 procent har stängt av det för att de inte vill vara i mitten av filen. 
Upp emot hälften uppger att de behövt stänga av förarstödssystem på grund av exempelvis dåligt väder eller komplex trafiksituation.
Cirka var fjärde säger att de inte använder filbytesvarnare som varnar eller system som styr bilen trots att de har tillgång till det, ändå vill en majoritet av de tillfrågade ha systemen i sin nästa bil om de får välja.

– Vi på Folksam har tidigare visat att hälften av dödsolyckor med fotgängare och cyklister sker under sådana väder och ljusförhållanden där bilens sensorer har svårt att detektera oskyddade trafikanter. Därför ska man inte ha en övertro till systemen, det är alltid föraren som är ansvarig, avslutar Maria Klingegård.

Rapporten om fotgängardödsolyckor på svenska vägar finns här
Rapport om cykeldödsolyckor på svenska vägar finns här.
Översikt på förarstödssystem finns här

 

Folksamgruppens pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på