Folksam samlar sin verksamhet i Skåne

Folksam har under de senaste åren genomfört en översyn i syfte att samla sin verksamhet till färre men större kontor. Som en följd av det arbetet samlas verksamheten i Skåne på Folksams kontor i Malmö. Kontoret i Helsingborg stängs och medarbetarna erbjuds jobb i Malmö respektive Örebro.  

På kontoret i Malmö arbetar idag 105 personer. Efter förändringen kommer drygt 240 medarbetare att arbeta på Folksams Malmö-kontor som därigenom blir ett av de större i Sverige.

– Att samla verksamheten på färre men större kontor är en strategi vi haft sedan ett par år tillbaka. Det handlar både om att skapa bättre möjligheter för rekrytering och utveckling av medarbetare samt om att hålla våra kostnader nere, säger Anna-Karin Laurell, chef Marknad och försäljning,

På kontoret i Helsingborg jobbar idag 138 medarbetare. Det är främst medarbetare inom skadeservice, kundservice och rådgivning. Alla dessa medarbetare erbjuds fortsatt anställning vid Folksams kontor i Malmö. Medarbetarna inom byggteknik erbjuds istället arbete i Örebro eller annan tjänst i Malmö.

– Vi har ett starkt team i Helsingborg. Genom att samla våra medarbetare i Malmö skapar vi en ännu bättre möjlighet att fortsätta utveckla ett sammanhållet kundmöte, säger Annkristine Wuopio Mogestedt, skadechef i Folksam.

Förändringen träder i kraft den 1 december 2022. Alla medarbetare är informerade. 

Följ oss på