Folksam höjer återbäringsräntan till 10 procent

Från och med den 1 februari 2022 höjer Folksam Liv återbäringsräntan för övrig livförsäkringsverksamhet från 9 procent till 10 procent vilket är den högsta nivån på 7 år. Återbäringsräntan för tjänstepensionsverksamheten lämnas oförändrad på rekordhöga 12 procent.

– Vi kan se tillbaka på en period av väldigt framgångsrik kapitalförvaltning inom Folksam Liv. Som kundägt bolag är det självklart att detta ska gynna våra kunder och därför höjer vi nu återbäringsräntan till 10 procent för övrig livförsäkringsverksamhet, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Förändringen av återbäringsräntan ligger i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 30 november 2021 till 120 procent för övrig livförsäkring och 123 procent för tjänstepension. Helårets siffror kommuniceras den 11 februari. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Om återbäringsränta
Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 5,8 procent årligen under de senaste fem åren (2016-2020) för tjänstepensionsverksamheten och 4,6 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

Till övrig livförsäkringsverksamhet räknas övriga försäkringar som exempelvis de olika sparprodukter som Folksam Liv erbjuder privatpersoner och företag. Till tjänstepensionsverksamheten räknas pension som bekostas av arbetsgivaren och som grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan anställd och arbetsgivare.

Folksamgruppens pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på