Folksamgruppen fördjupar samarbetet med Swedbank Robur inom kapitalförvaltningsområdet

Folksamgruppen, där Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension ingår, fördjupar sitt samarbete med Swedbank Robur inom kapitalförvaltning, administration och rapportering. Partnerskapet inleddes 2007 och den utveckling som nu sker ger Folksamgruppen en effektivare verksamhet och en utökad möjlighet att investera inom nya områden. Det fördjupade samarbetet inleddes den 1 januari 2022.

– Partnerskapet med Swedbank Robur har fungerat väldigt bra under lång tid och vi är glada över att nu kunna utöka partnerskapets omfattning och samtidigt effektivisera leveranserna. Nu ges vi till exempel möjlighet att ytterligare öka diversifieringen av våra tillgångsportföljer vilket ger oss ännu bättre förutsättningar att förvalta våra kunders pengar på ett hållbart och långsiktigt sätt, säger Michael Kjeller chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet och vice vd, Folksam. 

Hållbarhet är en central del i affärsstrategin för såväl Swedbank Robur som Folksamgruppen och båda parter ser också stora investeringsbehov kopplat till omställningen till en klimatneutral ekonomi.

– Affärs- och produktutveckling i nära samarbete med våra kunder är en viktig del i att löpande utveckla vårt erbjudande till alla kunder. I och med det här partnerskapet tar vi samarbetet med vår största kund Folksam till en ny nivå. Vi ser mycket fram emot att tillsammans med Folksam fortsätta att arbeta för att skapa hållbart och långsiktigt värde till kunderna, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur.

Swedbank Robur är Sveriges största och en av Nordens ledande kapitalförvaltare. 

Folksams pressavdelning
+46 8-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på