Folksam och Lärarförsäkringar utökar sitt samarbete

Tillsammans med Folksam lanserar nu Lärarförsäkringar en skräddarsydd bilförsäkringsprodukt för att tillgodose sina kunders försäkringsbehov. Produkten är ett viktigt steg för Folksam och Lärarförsäkringar i riktningen att utveckla och skapa ytterligare medlemsnytta tillsammans.​​​

Det utökade samarbetet innebär att Lärarförsäkringar nu kan erbjuda sina kunder en trygg, omfattande och miljömärkt bilförsäkring till ett förmånligt pris. Detta är första gången som Folksam erbjuder en specialanpassad bilförsäkring till ett fackligt kollektiv, i detta fall över 280 000 lärare som är kunder hos Lärarförsäkringar och medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

– Lärarförsäkringar är en viktig och långsiktig partner till Folksam. Personbilsförsäkringen är en efterfrågad produkt bland Lärarförsäkringars kunder, och genom att komplettera ett redan starkt medlemserbjudande kommer vi nu kunna skapa ytterligare medlemsnytta tillsammans, säger Josef Halldelius, chef för Motoraffären på Folksam.

Förutom en förbättrad service till medlemmarna och ett stärkt gemensamt erbjudande finns det också affärsmässiga fördelar med ett samarbete kring bilförsäkring, detta genom Lärarförsäkringars distributionskraft och starka varumärke i kundgruppen.

– Lärarförsäkringar arbetar ständigt för att våra kunder, förbundens medlemmar, ska ha de förmånligaste medlemsförsäkringarna på marknaden. Vi är glada över att vara först med ett fackligt bilerbjudande som dessutom är både riktigt starkt och prisvärt, likt bilhandelns förmånliga märkesförsäkringar. Det är lärarna värda. På sikt är vår ambition att kunna erbjuda en mycket mer digitaliserad bilförsäkringsupplevelse, säger Marika Granström, vd på Lärarförsäkringar.

Samarbetet mellan Folksam och Lärarförsäkringar sträcker sig över 20 år bakåt i tiden, där Folksam bland annat erbjudit sin hemförsäkringsprodukt via Lärarförsäkringar. Den nya produkten erbjuds från och med den 21 februari 2022.​

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på