Folksam delar ut 455 miljoner kronor till sina kunder

Med start den 11:e maj delar Folksam ut strax över 455 miljoner kronor till drygt 2,6 miljoner kunder i form av återbäring. Återbäringen är ett kvitto på Folksams starka finansiella position och att bolaget är väl rustat inför framtiden.

Som kundägt bolag går allt överskott inom Folksam tillbaka till kunderna, bland annat i form av återbäring. Återbäringen baseras på den inbetalda premien under föregående år och storleken på återbäringen beror bland annat på Folksams överskott.

­­­­­− Folksam är ett kundägt bolag och när det går bra för oss är det självklart att det ska komma våra kunder till gagn. Att vi nu kan ge drygt 2,6 miljoner kunder en rekordstor återbäring på över 455 miljoner kronor att dela på känns väldigt bra och är ett bevis på Folksams starka finansiella ställning, säger Jens Wikström, chef affärsområde Sak på Folksam.

Med start den 5 april skickar Folksam ut återbäringsbesked till de kunder som har 100 kr eller mer i intjänad återbäring. För kunder med lägre belopp sparas återbäringen till kommande år. Återbäringen kommer att börja betalas ut i mitten av maj till kunder som har autogiro och övriga kunder får sin återbäring med start i juni.

De kunder som får ta del av återbäringen är Folksams sakförsäkringskunder, det vill säga de med fordons-, boende-, barn-, gravid-, olycksfalls-, djur- och tilläggsförsäkringar.

Mer information om återbäring inom Folksam Sak finns här.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på