Hantverkarbilar i Sverige brister i säkerhet och kostar på miljön

Folksam listar årets lätta transportbilar med information om säkerhet och koldioxidutsläpp. Endast två modeller uppfyller trafikforskarnas säkerhets- såväl som utsläppskrav och får märkningen ’Bra val’: Volkswagen Caddy och Toyota Proace. Ytterligare två modeller får Folksams märkning: Isuzu D-Max och Toyota Hilux, trots att de brister i utsläppskraven.

Var tionde bil som rullar på svenska vägar är en hantverkarbil, de körs dessutom i genomsnitt 25 procent längre än en vanlig personbil per år enligt Trafikanalys – ändå finns det stora säkerhetsbrister. Hantverkarbilar är en fordonskategori som sällan krocktestas – vilket är problematiskt då krocktester är viktiga för att kunna göra en bedömning av bilens säkerhet. Av de 44 nya modeller som säljs i Sverige är det endast 64 procent som testats i Euro NCAP, motsvarande andel för personbilar är 85 procent.

– Vi ser att säkerhetsutrustning blir allt vanligare, men utvecklingen går mycket långsammare än för vanliga personbilar. Exempelvis har knappt en tredjedel av modellerna som säljs i Sverige idag standardutrustad autobroms på alla versioner, som jämförelsevis finns i över 90 procent av nya personbilar, säger Anders Ydenius, trafikforskare på Folksam.

Samtidigt som allt fler företag jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor så blir det viktigare och svårare att göra både säkra och klimatsmarta val. Folksams vill därför göra det enklare för företag som står inför val av hantverkarbilar ur ett säkerhets-, miljö- men också skatteperspektiv.

Transportbilarnas koldioxidutsläpp är betydligt högre än för personbilar. En jämförelse mellan dieseldrivna transport- och personbilar visar att utsläppen är cirka 35 procent högre för transportbilar i tjänsteviktgruppen 1700–2000 kg och för lättare transportbilar mellan 1400–1600 kg är utsläppen för diesel drygt 13 procent större än personbilar.

– Vid upphandling av transportfordon är ekonomi och lastförmåga ofta prioriterat, val av säkerhetsutrustning och vikten av utsläppsnivåer kommer lite i andra hand. Både el- och hybridbilar skulle göra stor klimatnytta i våra städer där hantverkarbilarna körs som mest, och bidrar till stora utsläpp, säger Anders Ydenius.

Om man av olika omständigheter inte kan ersätta befintliga dieseldrivna transportbilar med nya eldrivna kan man tanka med HVO100, en syntetisk diesel framställd ur biomassa vilket ger betydligt lägre utsläpp av växthusgaser. En bil som kan köras på HVO100 har beteckningen XTL i tanklocket.

Läs mer och se hela listan här.
För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på