Våldet i relationer ökar kraftigt

Hittills i år har media rapporterat att sjutton kvinnor har mördats. En kvinna i veckan. Om kvinnor fortsätter att mördas med denna takt under hela 2022 kommer det dödliga våldet att nå helt nya nivåer i Sverige. Folksam vill nu göra det enklare för utsatta kvinnor att lämna våldsamma män.

Folksam införde 2018 ersättning och stöd i sina hemförsäkringar för kunder och medboende som utsätts för våld i sin relation, en försäkring som omfattar nära en tredjedel av alla hushåll i Sverige (1,8 miljoner).

– Den senaste tiden har frågan om våld i relationer varit i stort fokus, med all rätt. Vi ser gärna att ännu fler engagerar sig i den här frågan. Det finns ingen snabb lösning på problemet, men kan vi som försäkringsbolag på något sätt hjälpa den som utsätts för våld känns det viktigt att vi gör det vi kan, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef på Folksam.

Unizon som är ett riksförbund för över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Ofta finns det en ekonomisk utsatthet hos de drabbade kvinnorna och då kan ett försäkringsskydd vara till stor hjälp.

– Ekonomin är ett hinder när kvinnor överväger att lämna en våldsam relation. Där kan försäkringsbolagen spela en viktig roll att informera och göra det enkelt för utsatta att få ersättning för de akuta merkostnader som uppstår när man tvingas fly sitt hem, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Unizon kräver dessutom att svenska myndigheter, rättsväsendet, hälso- och sjukvården samt socialtjänst ska ha en tydlig målsättning: Att Införa en nollvision mot mäns våld mot kvinnor och arbeta systematiskt för att nå den målsättningen. Läs mer om Unizons arbete mot mäns våld mot kvinnor här.

Vad ersätter Folksams försäkring?

• Överfallsersättning för enskilda skadehändelser
• Ersättning för personer som utsätts för upprepat fysiskt våld (dvs grov frids- och grov kvinnofridskränkning)
• Ersättning för merkostnader som uppstår när man tvingas lämna sitt gemensamma hem och ordna med annat boende
• Möjlighet till tio kontakter med psykolog samt kostnader för resor och ev. tolk till besöket
• Förlängd preskriptionstid för minderåriga

Läs mer om försäkringsskyddet här.

Om du eller någon du känner är drabbad:

Polisen
Är läget akut – ring 112.

Folksams Överfallsavdelning
Folksams hemförsäkring täcker ersättning för akuta merkostnader som uppstår när du behöver lämna ditt hem för att undkomma våld – ring 0771-950-950.

Unizon – Kvinnojourer och tjejjourer
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter runt om i Sverige som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar via chatt, telefon och IRL. Det kostar inget att få stöd och du behöver inte berätta vem du är. Läs mer på deras hemsida här.

Kvinnofridslinjen 
Öppet dygnet runt på 020-505050.

Brottsofferjouren
Personer kan få stöd för utsatthet av misshandel, olaga hot, sexualbrott, grov kvinnofridskränkning, rån eller stöld. Jourerna finns lokalt. Om det behövs kan även brottsoffer få hjälpinstanser i linje med psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd. Ring 0200-21 20 19 eller gå in på deras hemsida för att se närmsta kontakt.

Bris
Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda. Ring 116 111 för kontakt eller besök deras hemsida.

Ungdomsmottagningen 
Umo.se hittar du kontaktuppgifter till samtliga ungdomsmottagningar i landet. De kan bistå med svar kring frågor om bland annat sexuella övergrepp, tobak- och narkotikaproblematik och psykisk ohälsa.

Mansjour
Uppsala mansjour erbjuder stödsamtal via telefon eller personligt möte efter överenskommelse. Mer om detta kan du läsa här.

Rikskriscentrum
Rikskriscentrums medlemsorganisationer är professionella verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor. Läs mer på deras hemsida.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på