Folksam och CAB Group tecknar avtal om Videobesiktning

Folksam och CAB Group har tecknat avtal om tjänsten Videobesiktning. Tjänsten innebär att Folksams handläggare kan besikta och dokumentera skador på distans. Det förväntas bidra till snabbare skadehantering, minskad klimatpåverkan och ökad kundnöjdhet.

Digitala besiktningar minskar klimatavtrycket

Videobesiktning är en tjänst som möjliggör för handläggare på försäkringsbolaget att genomföra skadebesiktningar och dokumentera skador på distans.

– Efter en lyckad testperiod väljer vi att införa Videobesiktning i vår ordinarie skadehantering inom sak-, bygg- och motorskador. Den här typen av digitala tjänster tror vi kommer bli allt viktigare för oss på Folksam. Dels för kundernas förväntningar på snabb och professionell skadereglering, dels som ett led i vårt hållbarhetsarbete. Genom att ersätta fysiska resor med videobesiktningar kan vi bidra till att minska vårt klimatavtryck, säger Carina Aho Laitinen, Sektionschef Skador Backoffice.

Bättre besiktningar med artificiell intelligens

CAB Groups videobesiktningstjänst bygger på Bdeos teknikplattform för Visual Intelligence – video och bildigenkänning baserad på artificiell intelligens. Partnerskapet mellan Bdeo Technologies och CAB Group innebär att Folksam erbjuds lokal support och stöd vid implementation av tjänsten.

– Vi är mycket glada att ha kommit i mål med Folksam med ett nytt avtal, och att Folksam redan kommit i gång med tjänsten i sin skadeverksamhet. Vi ser fram emot att utvidga samarbetet till att även omfatta Visual Intelligence – bildigenkänning byggd på artificiell intelligens. Här är Bdeo’s teknikplattform ledande, med ett starkt fokus på att skapa förutsättningar för en effektiv och kunddriven skadehantering, säger Peter Afzelius på CAB Group.

Om CAB Group
CAB Group AB utvecklar och levererar system för skadehantering till nordiska försäkringsbolag och deras leverantörer. CABs system CABAS, MEPS och KURALINK har 6 000 anslutna företag, som varje år hanterar över en miljon försäkringsskador. CAB Group har 260 anställda, med huvudkontor i Örebro.

Om Bdeo Technologies
Bdeo grundades 2017 av två entreprenörer med erfarenhet av att bygga B2B SaaS-företag inom försäkringsbranschen. 2020 valdes Bdeo till Cool vendor in the insurance industry av Gartner Group, och finns på FinTech Globals lista Insuretech100. Bdeo har även noterats i Oxbow Partners Impact 25. Huvudkontoret ligger i Madrid, Spanien, med filialer i UK, Frankrike, Tyskland och Mexiko
För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på