Folksamgruppen investerar 1 miljard kronor för att utveckla jordbruket och förhindra svält

Pensionssparare och försäkringstagare inom Folksamgruppen är med och investerar cirka 1 miljard kronor (100 MUSD) när FN-organet International Fund for Agricultural Development (IFAD) emitterar sin första obligation någonsin. Investeringen, där Folksamgruppen är den enda finansiären, ska bidra till att minska matbristen och öka tillväxten i världens fattigare länder. Bland annat genom att hjälpa småskaliga jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna.

– Behovet av investeringar i jordbruk är stort. Kriget i Ukraina har, utöver den ukrainska befolkningens lidande, också inneburit rekordhöga priser på energi, livsmedel och konstgödsel. Till det kommer även klimatförändringarna som redan nu påverkar jordbrukare i många delar av världen. Det finns därför en överhängande risk för en svältkatastrof i världens fattigare länder, säger Ylva Wessén vd och koncernchef Folksam.

Pengarna från IFAD:s första obligationsemission ökar möjligheten att hjälpa småskaliga jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna, få tillgång till leveranskedjor och marknader samt producera mer diversifierade livsmedel. Det stimulerar landsbygdsekonomierna och bidrar direkt till flera av FN:s mål för hållbar utveckling, särskilt att utrota hunger och fattigdom.

–  Att Folksam nu investerar en miljard kronor i jordbrukssatsningar ökar möjligheten för mottagande länder att minska sitt beroende av import genom att öka självförsörjningsgraden. På så sätt bidrar vi till att minska fattigdom samtidigt som vi skapar avkastning för våra kunder, säger Michael Kjeller, vice koncernchef och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet.

Investeringar för att förbättra jordbruket i fattiga områden är nödvändiga. En stor del av det småskaliga jordbruket i utvecklingsländer befinner sig under hård press på grund av markförstöring, vattenbrist, avskogning och överbetning[1]. Länder i Mellanöstern och Nordafrika är också väldigt beroende av import. Exempelvis kommer Egyptens import av vete till 85 procent från Svarta havsområdet.

– Vi behöver snarast skala upp investeringar för att säkerställa att landsbygdsbefolkningar som producerar en tredjedel av världens mat kan fortsätta med det. Den här inledande transaktionen är en möjlighet för IFAD att öka finansiering för att bygga upp motståndskraften hos landsbygdsbefolkningen, säger Katherine Meighan, IFAD:s chefsjurist och tillförordnade CFO.

Investeringen inom Folksamgruppen fördelar sig med 440 miljoner kronor från KPA Pension, 420 miljoner kronor Folksam Liv och 140 miljoner kronor Folksam Sak.

Om IFAD
International Fund for Agricultural Development (IFAD) är en specialiserad del av FN som grundades efter 1974 års Matkonferens. Matkonferensen organiserades av FN som en konsekvens av matkrisen och den följande svälten i början på 1970-talet.

https://www.ifad.org/en/

[1] Better Growth Better Climate, The Global Commission on the Economy and Climate (2014)

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på