Charlotta Carlberg ny vd för Folksam Tjänstepension

Styrelsen har utsett Charlotta Carlberg till ny vd för Folksam Tjänstepension. Charlotta Carlberg tillträder som vd den 1 juli och kommer närmast från rollen som vd för Folksam Fondförsäkring. Hon efterträder Mia Liblik som varit vd under etableringen av bolaget.

– Den förberedelsefas som bolaget genomgått har varit lång och komplex men har hanterats på ett föredömligt sätt av ledningen och alla medarbetare. I den nya fas som Folksam Tjänstepension nu går in i kommer Charlottas långa erfarenhet av frågor kopplade till pension spela en viktig roll och jag är glad att välkomna henne som ny vd för Folksam Tjänstepension, säger Ylva Wessén, styrelseordförande Folksam Tjänstepension.

Den 10 juni beviljade Finansinspektionen bolaget tillstånd att bedriva tjänstepensionsverksamhet från den 1 juli. I samband med detta byter bolaget namn från Folksam Tjänste till Folksam Tjänstepension.

– Jag är glad över förtroendet att få leda Folksam Tjänstepension och arbeta med alla de spännande utmaningar och möjligheter som vi har framför oss. Tillsammans kommer vi skapa bästa möjliga förutsättningar att ge våra kunder en bra avkastning på sina pensionspengar, säger Charlotta Carlberg, vd på Folksam Tjänstepension.

Ylva Wessén, vd och koncernchef för Folksamgruppen, tillträder som ny styrelseordförande den 1 juli och ersätter Anna-Karin Laurell, chef för Marknad och Försäljning på Folksam.

För ytterligare information, kontakta Folksam pressavdelning:
Tel: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Följ oss på