Folksamgruppen utökar sitt ägande i Heimstaden Bostad

Folksamgruppen utökar sin investering i Heimstaden Bostad med cirka 6,3 miljarder kronor i samband med en nyemission.

Folksamgruppen är sedan i januari 2020 delägare av Heimstaden Bostad.

– Vår investering i Heimstaden Bostad innebär en ökad andel reala tillgångar i portföljerna och säkerställer en god riskspridning. Det aktuella marknadsläget innebär att vi kan genomföra denna investering på ett effektivt sätt genom återköp av lån, så kallade hybrid-instrument, och samtidigt ytterligare stärka Heimstaden Bostads balansräkning, säger Marcus Blomberg, investeringschef Folksamgruppen.

Heimstaden Bostad är Sveriges största fastighetsbolag och Europas näst största privata bostadsfastighetsbolag. Bolaget hade under första kvartalet 2022 cirka 149 000 bostadslägenheter och fastigheter till ett värde av cirka 316 miljarder kronor.

Investeringen görs av Folksam Livs Tjänstepensionsverksamhet med cirka 2,1 miljarder kronor och KPA Tjänstepensionsförsäkring AB med cirka 4,2 miljarder kronor.

Länk till Heimstadens pressmeddelande:

https://www.heimstadenbostad.com/news/news-details/2022/Resolutions-passed-at-Extraordinary-General-Meeting-in-Heimstaden-Bostad/default.aspx

För mer information kontakta Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på