750 barn skadas varje år i trafiken

Ny undersökning visar att ungefär 750 barn skadas varje år när de rör sig i trafiken, varav 20 procent skadas allvarligt med risk för bestående men. Detta är en ökning med 16 procent sedan 2010. Majoriteten av barn som skadas är mellan 12–17 år som färdats med moped, över hälften av mopedolyckorna är i krock med personbil.

I en ny undersökning har Folksam studerat hur barn mellan 0–17 som vistats i trafiken i olika situationer har skadats. Över 62 procent av alla skadade barn var vid tillfället oskyddade trafikanter, det vill säga att de vistats i trafiken som fotgängare, spark-/cyklist, mopedist.

– Majoriteten av barn som skadas i trafiken är 12–17 år och färdas med moped. Vi såg en positiv effekt när körkort för moped infördes, men vi kan konstatera att det behövs fler insatser för att minska antalet olyckor. Det är viktigt att barn i den åldern får information om vilka risker det innebär samt vad de kan göra för att minska olycksrisken, säger Maria Klingegård, trafiksäkerhetsforskare på Folksam. 

Undersökningen visar också att antalet barn som skadas vid färd i personbil minskat med 24 procent sedan 2010, däremot finns det enkla och självklara åtgärder som behöver vidtas. Vid mer än var tionde skada satt barnet helt obältat i bilen, nästan var tredje skadade barn mellan 6–11 år satt utan bilstol och 10 procent av alla barn som skadades mellan 0–5 år satt utan bilbarnstol.

– Vi har i flera undersökningar visat på vikten att sitta i korrekt skyddsanordning vid färd i bil. Även låga farter kan få allvarliga konsekvenser om man skulle krocka. För att minska skadorna så behöver man se till att använda bilbälte och använda bilbarnstol eller bilkudde. Det kommer hela tiden nya föräldrar som måste informeras, avslutar Maria Klingegård, trafiksäkerhetsforskare på Folksam.

Undersökningen baseras på data från STRADA, den nationella olycksdatabasen, där rapporter från polis och sjukvård ingår. Totalt ingick 15 045 registrerade skador mellan åren 2000–2020 på barn mellan 0 till 17 år varav 6767 var tjejer och 8278 var killar.
 
Tips för att undvika mopedolyckor:

•    Använd alltid hjälm
•    Lita inte på att dina medtrafikanter ser dig 
•    Håll aldrig högre hastighet än att du hinner bromsa för eventuella hinder 
•    Var uppmärksam när du lämnar väg och genar genom korsning till cykelbana 
•    Tänk på underlaget: blött underlag, löv, snö, is, rullgrus och trottoarkanter
•    Håll avstånd till andra trafikanter
•    Visa tydligt att du ska svänga och sakta in i tid
 

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på