Folksamgruppen investerar 10 miljarder i bolånefonder

Folksamgruppen investerar totalt 10 miljarder kronor i bolånefonderna Stabelo Bolånefond I och Hypoteket Bolånefond II med 5 miljarder kronor i respektive fond. Fonderna erbjuder privatpersoner möjligheten att låna pengar vid köp av bostäder.

– Stabelo och Hypoteket är två nya spännande aktörer på bolånemarknaden med tydligt kundfokus och en helt digitaliserad affärsmodell vilket är positivt. En ökad konkurrerens på bolånemarknaden gynnar konsumenterna och vi är övertygade om att vår investering kommer möta våra förväntade avkastningsmål, säger Marcus Blomberg, investeringschef på Folksamgruppen.

Investeringen fördelar sig enligt följande: KPA Tjänstepensionsförsäkring 5 miljarder kronor, Folksam Liv 3,7 miljarder kronor, Folksam Sak 0,9 miljarder kronor och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse 0,4 miljarder kronor.

– Vi är tacksamma för förtroendet och ser fram emot att fortsätta förbättra villkoren för svenska bolånekunder. Folksams investering är en viktig pusselbit i det arbetet, säger Hampus Brodén, VD på Stabelo

– Vi är naturligtvis mycket glada över att Folksam har visat oss det här förtroendet. Utöver att investeringen som sådan bidrar till en god riskjusterad avkastning för Folksamgruppen och dess kunder så medverkar den till utvecklingen av en sund och hållbar marknad för bolån, säger Johan Hasselblad, ansvarig för kapitalanskaffning på Hypoteket.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Följ oss på