Föräldrar i Sverige slarvar vid montering av bilbarnstolar

Folksam kan efter ny observationsstudie med över 180 kontroller utanför 13 förskolor i Storstockholm visa att efterlevnaden av lagar och rekommendationer brister och att bilbarnstolar inte används eller monteras på korrekt sätt. Det ökar risken för barnen att skadas allvarligt vid en krock.

Tidigare kartläggningar visar att cirka 250 barn skadas varje år vid färd i bil, varav en femtedel svårt. För de svårt skadade barnen satt en högre andel obältad. Vid färd i bil är det vanligt med huvudskador (25 procent) och nacke (19 procent) hos barn vilket visar att bakåtvänt åkande högt upp i åldrarna är viktigt för barn.

– Det är anmärkningsvärt att föräldrar låter sina barn sitta obältade. Även låga farter kan få stora konsekvenser vid en krock, där talar statistiken sitt tydliga språk. Man ska alltid kontrollera att barnet sitter ordentligt fastspänt innan man åker i väg, säger Maria Klingegård, trafikforskare på Folksam.

Resultaten av observationsstudien i korthet:  

• Barn färdas olagligt i bil. Tre procent satt utan bälte över alla åldrar, och nio procent under 135 cm satt utan lämplig bilbarnstol. Även låga farter kan få stora konsekvenser vid en krock. Låg fart är inte ett argument för att färdas med barnet i knät på förare (ett barn) eller passagerare som sågs förekomma (två barn).

• Aktiv passagerarkrockkudde kan vara livsfarligt. Krockkudden för främre passagerarplats är anpassad för vuxna. Av totalt 31 barn (under 140 cm) som satt i passagerarsätet fram, satt fem barn (16 procent) framför en aktiv krockkudde, varav ett barn (tre procent) i bakåtvänd bilbarnstol (vilket innebär en potentiell livsfara).

• Låg andel barn åker bakåtvänt i högre åldrar. Det säkraste för barn är att färdas bakåtvänt till 4–5 års ålder. Endast 33 procent av barnen mellan 3–4 år satt bakåtvänt.

• Montering av bilbarnstol brister. För att en bilbarnstol ska behålla sin skyddsförmåga behöver den monteras korrekt. Endast 41 procent av de bältesmonterade bilbarnstolarna hade monterats korrekt (95 procent korrekt vid användande av ISOFIX). Det mest förekommande felet vid installation av bilbarnstol är att man inte spänner åt underförankringsbanden (51 procent) tillräckligt vid bältesmontering.

• Barn sitter med för mycket kläder på sig. Tidigare krockprov vid Folksam visar att det är en ökad risk för skada vid krock när bälte sitter utanpå för tjocka (vinter) kläder. Denna studie visar att detta förekommer som mest i 51 procent av fallen.

– Att kontrollera sin bilbarnstol så att den sitter fast och att barnet inte har för mycket kläder på sig är enkla medel för att säkerställa att stolen behåller sin skyddsförmåga. Att öka användningen av, och möjliggöra så att fler kan välja Isofix är något som vi måste jobba med. Till exempel behövs fler platser i bilen med Isofix och att stolarna görs så att de är godkända för barn över 18 kg, avslutar Maria Klingegård.

Folksam tips: 
• Välj en bilbarnstol med Folksams utmärkelse Bra val eller Bäst i test
• Titta på Folksam guide för bilbarnstolar för att få en stol som passar barnets ålder och storlek
• Kontrollera att passagerarkrockkudden är avaktiverad vid placering i framsätet
• Kontrollera montering av den bältesmonterade bilbarnstolen regelbundet
• Ta av vinterkläder vid användande av bilbarnstol
För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på