Tre av fyra pensionärer tar emot bidrag

Nya siffror som Pensionsmyndigheten tagit fram åt Folksam visar att nästan tre av fyra (74 procent) pensionärer i Sverige tar emot olika typer av bidrag* från staten. Det är mer än en fördubbling sedan 2020 då motsvarande siffra var 35 procent.

– Att ta emot bidrag för att ekonomin ska gå ihop ökar inte tryggheten för pensionärer, snarare tvärt om. Sverige behöver ett allmänt pensionssystem som är robust, långsiktigt och mindre bidragstungt. Det är att uppenbart att dagens pensionssystem inte lever upp till de förväntningar som många av dagens pensionärer har, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Andelen kvinnliga pensionärer som tar emot bidrag från staten har stigit från 50 procent år 2020 till 89 procent 2022. För de manliga pensionärer har andelen ökat från 17 procent år 2020 till 56 procent 2022. Mycket pekar även mot att det blir ännu fler efter årsskiftet när taket för garantipensionen höjs ytterligare.

–  Min förhoppning är att riksdagspartierna nu ger besked kring vilka åtgärder som är planerade när det kommer till pensionsfrågan. Tydliga spelregler ökar incitamenten att komplettera sin allmänna pension och öka sin ekonomiska trygghet som pensionär. Samtidigt är Sverige är ett av få länder i Norden och hela OECD som saknar någon form av stimulans för privat pensionssparande bland låg- och medelinkomsttagare, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Faktablad – andel pensionärer i Sverige som tar emot bidrag, fördelat på län samt kön.

*garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på