Finansinspektionen ger tillstånd till att omvandla Folksam LO Pension till tjänstepensionsföretag

Finansinspektionen har idag, 28 november, godkänt Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolags ansökan om att omvandla bolaget till tjänstepensionsföretag i enlighet tjänstepensionsregleringen. I samband med omvandlingen byter bolaget namn till Folksam LO Tjänstepension AB. Beslutet om omvandling och namnbyte gäller från och med den 1 januari 2023.

– I och med Finansinspektionens beslut idag har ytterligare en viktig pusselbit fallit på plats. Tack vare omvandlingen till tjänstepensionsföretag stärker vi vår position på den svenska tjänstepensionsmarknaden och ges ännu bättre förutsättningar att erbjuda våra kunder en långsiktig god avkastning, låga avgifter och ansvarsfulla placeringar, säger Christoffer Jönsson, vd Folksam LO Pension.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Följ oss på