Nästan var tredje villa har undermålig brandsäkerhet

December är historiskt sett den månad när flest bränder sker. I kombination med de rusande elpriserna ser Folksam en ökad risk för fler bränder än vanligt då allt fler förväntas elda i större utsträckning för att hålla nere sina elkostnader. Trots att brandvarnare årligen räddar många liv har närmare en tredjedel (29 procent) av villaägarna försäkrade hos Folksam fått anmärkningar på sin brandvarnare under det senaste året vid besiktning.

Mellan 2021–2022 har Folksam låtit genomföra närmare 70 000 husbesiktningar, vilket ingår i företagets villaförsäkring. Förutom att kontrollera förekomst av brandvarnare och hur många som finns uppsatta, kontrollerar besiktningsmännen även deras placering och skick – drygt 20 000 fick anmärkning om undermålig brandsäkerhet. Hela 80 procent av alla anmärkningar berodde på för få brandvarnare uppsatta sett till husets storlek och i nära 15 procent av fallen saknas brandvarnare helt. Endast 10 procent av de besiktigade hushållen ägde en brandsläckare.

– Det är anmärkningsvärt att så många saknar brandvarnare, och sett till anmärkningarna verkar det även finnas en låg kunskap om hur många brandvarnare man behöver ha i sitt hem. Vi rekommenderar alla att se över sitt brandskydd där hemma, speciellt nu när vintern är här och många tänder ljus och eldar mer i öppna spisen, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Enligt Brandskyddsföreningen omkommer varje år mellan 80 och 90 personer i bränder och omkring tre gånger så många skadas – de flesta är äldre och riskutsatta. Över 85 procent av de som omkommer eller skadas svårt av brand gör det i sitt hem.

– Tidigare statistik visar att det saknats en fungerande brandvarnare i över fyrtio procent av alla dödsbränder, och en stor del av dessa hade sannolikt kunnat förhindras om det funnits brandvarnare uppsatta. Brandvarnare är en väldigt billig och effektiv livförsäkring, vår rekommendation är att ha en brandvarnare per våningsplan och per 60 kvm, säger Erik Arvidsson.

Statistik mellan perioden 2021-11-01 och 2022-10-31

Brandvarnare finns ej 3 005 st 4%
Brandvarnare finns men ej funktionsduglig 189 st 0,2%
Brandvarnare finns men är för få till husets storlek 16 068 st 23%
Brandvarnare finns men är ej uppsatt 53 st -%
Brandvarnare finns men är mycket gammal 576 st 0,9%
Brandvarnare finns men är olämpligt placerad 411 st 0,6%

Folksams tips kring brandvarnare:

•    Ha minst en brandvarnare per våningsplan och per 60 kvadratmeter. Exempel: en bostad på 75 kvadratmeter med ett plan ska ha två brandvarnare
•    Se till att brandvarnare finns i bostadens samtliga sovrum samt vardagsrum
•    Placera i rummets högsta punkt och helst i mitten på rummet.
•    Placera den inte i närheten av ventilationsöppningar. Ventilationen kan dra ut rök och branden härja fritt
•    Testa din brandvarnare minst varje kvartal. Det gör du genom att trycka på testknappen. Kommer det inget ljud ska batteriet bytas.
•    Byt batteri och dammsug din brandvarnare en gång om året, förslagsvis vid första advent
•    En brandvarnare har begränsad livslängd. Är din varnare äldre än 8–10 år? Byt till en ny.
•    Ha sammankopplade brandvarnare. Larmar en, larmar alla
•    Ha nätanslutna brandvarnare i stället för med batteri

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på